Logo kobr.nl

Gemeente sluit 2019 af met negatief resultaat van 960.000 euro

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Al langer is bekend dat de gemeente zich geconfronteerd ziet met oplopende tekorten in het sociaal domein. Ook in 2019 is daar sprake van en wel tot een bedrag van circa 2,5 miljoen euro. Gelukkig wordt dit gedeeltelijk gecompenseerd door meevallers in de grondexploitatie van circa 1,5 miljoen euro. Per saldo ontstaat daardoor een netto tekort van iets minder dan 1 miljoen euro. Voor de andere gemeentelijke activiteiten kan worden gesteld dat daar ‘goed binnen de lijntjes is gekleurd’ en zich geen bijzondere afwijkingen hebben voorgedaan.

De jaarrekening is inmiddels aan de gemeenteraad aangeboden en wordt tijdens de raadsvergadering van 15 juli behandeld en vastgesteld.

Meer berichten