Logo kobr.nl

Provincie maakt noodbudget vrij voor cultuur

  Politiek

REGIO - De provincie Zuid-Holland trekt 3 miljoen euro uit om de ergste corona schade in de culturele sector te helpen oplossen. De motie van het CDA, GroenLinks, VVD, SP, SGP/ChristenUnie en de PvdA werd vandaag met een zeer brede meerderheid aangenomen.

Cultuur behoort tot de meeste kwetsbare sectoren, waar door de coronacrisis de werkgelegenheid het meest onder druk staat en snel handelen nodig is. De voorzieningen die het rijk treft, geven onvoldoende lucht. Met name in middelgrote en kleinere gemeentes staat het water culturele instellingen financieel aan de lippen. Het geld dat er nu komt, zorgt ervoor dat deze waardevolle infrastructuur voor de inwoners van Zuid-Holland niet grotendeels verdwijnt. Ariëtte Kasbergen, statenlid GroenLinks: “Je ziet dat juist de instellingen die, mede op dringend verzoek van de overheden, de afgelopen jaren ondernemerschap hebben getoond en veel eigen inkomsten weten te verwerven, nu extra hard worden getroffen. Het zijn precies die inkomsten die nu wegvallen.”

Deze crisismaatregel gaat over het in stand houden van de culturele infrastructuur op korte termijn in de hoop dat we snel kunnen terugveren naar een situatie waarin weer een verdienmodel mogelijk is voor de culturele instellingen en ondernemers. Kasbergen: “Gaat de crisis veel langer duren, dan moet je je afvragen welk voorzieningenniveau je minimaal in stand wilt houden. Dat vraagt om visie, want die keuze maak je op basis van de waarde voor de inwoners.”

Meer berichten