Logo kobr.nl

Meer duidelijkheid over Streekmuseum naar aanleiding van behandeling kadernota

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In de onlangs door het college gepresenteerde kadernota werden vraagtekens gezet bij de realisatie van een aantal voorzieningen die hoog op het wensenlijstje staan. Het ging daarbij o.a. over de nieuwbouw van het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk en de nieuwbouw van de turnhal bij sporthal de Meerkoet.

Naar aanleiding van opmerkingen uit de raad gaf wethouder Odd Wagner aan zo spoedig mogelijk met het bestuur van het streekmuseum om tafel te gaan omdat dat bestuur, ondanks de nauwe samenwerking met de gemeente, nogal verrast was door de betreffende passage in de kadernota.

Constructief
De woordvoerder van de gemeente, Robert Scholten, laat, naar aanleiding van vragen van deze krant, weten dat er inmiddels een goed en constructief gesprek geweest is tussen de wethouder en twee bestuursleden van het streekmuseum. “Vanuit de gemeente is aangegeven dat de woorden die over het Streekmuseum zijn geschreven in de Kadernota ongelukkig gekozen zijn geweest en niet stroken met de goede samenwerking tussen gemeente en het Streekmuseum in de laatste zes maanden."

De wethouder sprak uit dat het Streekmuseum al 35 jaar bestaat en veel potentie heeft. Zeker nu het de ‘slecht weer’ accommodatie van bijvoorbeeld Landal kan worden. Het bestuur van het Streekmuseum heeft meegedacht met de gemeente, daar waar het gaat om de financiële situatie. Het Streekmuseum heeft een nieuwbouwplan ontwikkeld dat in twee fasen gebouwd zou kunnen worden. Deze fasering over een langere periode betekent dat de eerste fase van de nieuwbouw over 10 jaar gerekend goedkoper is dan renovatie van het bestaande noodgebouw. Met de eerste fase van de nieuwbouw zou het Streekmuseum toch al verder kunnen werken om de gezamenlijke ambities te kunnen realiseren. Desgewenst zou ook nog meer aandacht geschonken kunnen worden om bij het Streekmuseum het proces van de kaasproductie verder vorm te geven.”

Keuze aan raad
Ten aanzien van de turnhal zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden. Deze hal blijft op de keuzelijst van de kadernota staan en over deze lijst zal de raad zich na de zomer uitspreken.

Over het Evertshuis wordt verwacht dat het college op korte termijn een besluit zal presenteren op basis van een stuk dat gisteren in het collegeoverleg is besproken. Dat laatste geldt ook voor de herinrichting Zoutmansweg/Raadhuisweg.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten