Logo kobr.nl

Kaders en oplossingsrichtingen arbeidsmigrantenhuisvesting starten vanuit vierkante posities. 'Dat rolt niet lekker.'

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Onder leiding van onafhankelijk procesbegeleider Rob van Hilten startte vorige week het proces om te komen tot 'kaders en oplossingsrichtingen' om de problemen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in het centrum van Bodegraven op te lossen. Tijdens drie introductieavonden werden alle betrokkenen geïntroduceerd en voorzichtig de eerste belangen op tafel gelegd.

Na een avond in Driebruggen en Reeuwijk, vond op 15 juli een informatieavond plaats in het Evertshuis in Bodegraven. De aanwezigen waren met name inwoners van Bodegraven, aangevuld met enkele werkgevers en huisvesters. Bijna alle aanwezigen waren mensen die ook al betrokken zijn geweest bij de eerdere poging tot huisvesting. Politieke vertegenwoordiging werd gemist, omdat gelijktijdig aan de informatieavond de kadernota werd besproken.

Het grootste deel van de avond werd besteed aan introductie van alle aanwezigen, tot frustratie van sommige inwoners, die vonden dat er een keer doorgepakt moest worden. Bovendien moest niet gezocht worden naar een locatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten, maar worden nagedacht over de overlast in het centrum, waarvoor een huisvestingslocatie een mogelijke oplossing is. Dat probleem moest eerst in kaart worden gebracht: over hoeveel arbeidsmigranten gaat het? En wie is eigenlijk verantwoordelijk voor hun huisvesting? De ondernemers toonden begrip voor de emoties, maar bleven voorlopig bij hun standpunt dat een grootschalige huisvesting de beste oplossing is.

Terechte vragen, vond ook procesbegeleider Rob van Hilten, maar hij benadrukte dat het ook belangrijk is dat de aanwezigen over hun reeds gevormde ideeën heen stappen. "Dit dossier heeft een geschiedenis, waardoor mensen al sterk positie hebben ingenomen. Maar posities zijn vierkant. Dat rolt niet lekker."

Voor de volgende vier bijeenkomsten, die plaatsvinden tussen eind augustus en oktober, wordt een comité gevormd. Deze moet de kaders en oplossingsrichtingen vormen. Meer dan de helft van de aanwezigen in het Evertshuis schreef zich in voor dit comité. Het wordt een flinke uitdaging om recht te doen aan de diverse belangen.

Tekst: Key Tengeler

Meer berichten