Logo kobr.nl
<p>Jan Oostveen, voorzitter van Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk.</p>

Jan Oostveen, voorzitter van Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk.

(Foto:)

‘De raad overweegt haar financiële problemen af te wentelen op ondernemers’

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Voorzitter van Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) Jan Oostveen maakt zich grote zorgen over het voorstel om de OZB voor niet-woningen te verhogen. Dit zou volgens het college 300.000 euro kunnen opleveren, maar Oostveen waarschuwt voor deze drastische maatregel.

De gemeente moet flink bezuinigingen, waarvan 800.000 euro buiten het sociaal domein. Een van de voorstellen om dit te doen is de Onroerendezaakbelasting (OZB) te verhogen voor niet-woningen, meestal bedrijfspanden. De huidige OZB is relatief laag vergeleken met andere gemeentes en een verhoging tot het Nederlands gemiddelde zou 300.000 euro opleveren. “Dat tikt natuurlijk lekker aan,” zegt Jan Oostveen van OPBR, “maar het is het afwentelen van de financiële problemen van de gemeente op de ondernemers. En dat is, zeker in deze tijd, een heel slecht plan.”

Hogere lasten in moeilijke tijden
Oostveen heeft een aantal argumenten voor zijn standpunt. Ten eerste vindt hij een blinde verhoging naar een landelijk gemiddelde roekeloos. “Er zijn verschillen in OZB-heffing, omdat gemeentes hier verschillende diensten tegenover zetten. Voordat je de OZB verhoogt, moet je dus kijken wat ondernemers ervoor terugkrijgen.” Oostveen wijst verder naar buurgemeente Alphen aan den Rijn. Daar is de OZB voor niet-woningen nog een stuk lager dan in Bodegraven-Reeuwijk en daar wordt niet gekozen voor een verhoging. “Ik wil graag een goed gesprek voeren over de redelijkheid van de OZB, maar niet nu. Niet op dit dieptepunt in de economie.”

Die opmerking leidt Oostveen naar zijn grootste zorg. “Het ergste vind ik dat deze lastenverzwaring wordt overwogen op een moment dat de economie keihard krimpt. Misschien denken raadsleden dat slechts een paar branches getroffen worden door de coronacrisis, maar dat is niet zo. De modale ondernemer draaide in het tweede kwartaal bijna 10 procent slechter dan vorig jaar. We moeten alle zeilen bijzetten om te overleven. En het einde is nog lang niet in zicht.”

Ons Fonds is niet inwisselbaar
Wat meespeelt in de discussie, is de bijdrage van ondernemers aan Ons Fonds, een ondernemersfonds dat wordt beheerd door de gemeente en waaruit allerlei gezamenlijke kosten worden gefinancierd, zoals Sinterklaasintocht of de lobby voor de Bodegravenboog. Het idee zingt rond dat een verhoging van de OZB kan worden ‘gecompenseerd’ door een afschaffing van Ons Fonds. Daarmee zouden de lasten van ondernemers gelijk blijven. Die redenering klopt echter niet, weet Oostveen. “Alles wat nu uit Ons Fonds wordt gefinancierd, moet straks nog steeds worden betaald. Sinterklaas moet nog steeds aankomen. De kosten komen linksom of rechtsom toch bij ondernemers terecht.”

Bovendien is het niet aan de gemeente om eenzijdig te besluiten Ons Fonds af te schaffen, vindt Oostveen. “De gemeente heeft slechts een faciliterende rol bij het innen en uitkeren van het geld. Het geheel is een zaak van ondernemers.” In 2021 staat een evaluatie van het fonds gepland. “Laten we die in ieder geval afwachten, voordat we overhaaste beslissingen nemen.”

Compassie
Oostveen besluit met een emotionele oproep. “Wat mij het meest pijn deed, was dat ik tijdens de commissievergadering geen compassie zag voor het lot van ondernemers. Een lastenverzwaring op dit moment hakt er hard in. Ik vind het bizar.”

Tekst: Key Tengeler

Meer berichten