Aanpassing voorstel werkzaamheden atletiekbaan | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk

Aanpassing voorstel werkzaamheden atletiekbaan

  Politiek

REEUWIJK - Vanwege onvoorziene kosten lag de renovatie van de atletiekbaan in Reeuwijk de afgelopen twee maanden stil. Nu hebben Sweco en aannemer Nooteboom een aangepast voorstel voor de renovatie voorgelegd aan de wethouder.

Er zijn drie voorstellen uitgewerkt: (1) bestaand asfalt uitbreken en onderbouw van schuimbeton aanbrengen met daarop een sandwich-toplaag (i.v.m. de hechting aan schuimbeton); (2) bestaand asfalt onder profiel frezen en een nieuwe toplaag asfalt aanbrengen met daarop een toplaag spuitfinish; en (3) bestaand asfalt overlagen, zodat er minder freeswerk is en daarna een toplaag spuitfinish aanbrengen.

Uit deze drie opties heeft de gemeente op advies van Sweco en Nootenboom Sport gekozen voor de optie 2, waarbij de goot opgehoogd wordt naar -1.87 en het asfalt wordt overlaagd. Om de atletiekbaan te renoveren tot een goedgekeurde baan volgens de richtlijnen van NOC*NSF is extra krediet nodig. Deze overschrijding kan worden gedekt uit het krediet dat is aangevraagd ten behoeve van de renovatie van de hockeyvelden in Reeuwijkse Hout. Hier is namelijk een aanbestedingsvoordeel behaald dat de extra kosten kan dekken. Daarnaast gaat de gemeente nog in gesprek met de atletiekvereniging of zij ook een bijdrage kunnen leveren in de meerkosten.

De gemeente gaat uitzoeken in hoeverre Sweco als adviseur de verzakkingen in het asfalt op voorhand beter had kunnen meten en inschatten en in hoeverre de geconstateerde gebreken aan het asfalt niet te voorzien waren. Indien hier een ‘schuldvraag’ bij de adviseur ligt, kijkt de gemeente naar juridische mogelijkheden om een deel of het gehele meerwerk op Sweco te verhalen.

Het college heeft besloten de werkzaamheden voort te zetten zoals hierboven beschreven. Om dit soort problemen te voorkomen zal de gemeente in de toekomst alle gegevens goed documenteren en archiveren. Tevens zorgt de gemeente voor uitgebreider grondonderzoek dan bij dit soort projecten gebruikelijk is.

Meer berichten