Inspraakraad over ballonnen, sociale werkplekken en woonvisie | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk

Inspraakraad over ballonnen, sociale werkplekken en woonvisie

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De inspraakraad van vorige week bood weer een inkijk in grote en kleine zaken die de aandacht van de gemeente vragen.

Bijzonder was dat er dit keer vijf leerlingen van basisschool De Bron uit Reeuwijk-Dorp inspraken over het verbieden van het oplaten van ballonnen. Charlotte, Manouk, Kyara, Isa en Romy hadden vastgesteld dat in de APV wel een verbod was opgenomen over het oplaten van ballonnen bij evenementen, maar dat dat niet het geval was bij andere gelegenheden. Zij hielden de raadsleden voor dat de slecht verteerbare plastic ballonnen erg schadelijk waren voor de natuur en het milieu en vroegen om een totaalverbod of in ieder geval een vergunningplicht. Uit de reactie van de raadsleden bleek dat er waarschijnlijk voldoende draagvlak is om aan de oproep gehoor te geven door middel van een aanpassing van de APV.

Modelspoorweg
De heer Van Wingerden bracht onder de aandacht dat gehandicapten op dit moment nog te veel buitengesloten worden bij sociale activiteiten. Hij constateerde dat daar weinig verbetering in zat, hoewel de inspanning op dat gebied tot de plicht van de gemeente behoort. Hij wees er daarbij op dat de huidige coronamaatregelen de problematiek alleen maar versterken en riep op een sociaal team in te zetten om aan deze problemen het hoofd te bieden. Hij noemde als voorbeeld het creëren van een sociaal project. Hij wees daarbij op een groot project in Hamburg, waar mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt een grote attractie hebben ingericht in de vorm van een modelspoorbaan. De raadsleden lieten het vooral bij informatieve vragen en wezen op de rol die SAM zou kunnen vervullen.

Concept-woonvisie
In aanloop naar de behandeling van de concept-woonvisie spraken mevrouw Elisabeth Roos-Ernst en de heer Hulters in over woonwagenvakken. Zij hielden de gemeenteraadsleden voor dat woonwagenbewoners het recht hebben om met elkaar in een kamp te wonen, maar dat dat op dit moment onmogelijk is omdat er de laatste 26-27 jaar geen nieuwe standplaatsen bij zijn gekomen. Mevrouw Roos gaf aan blij te zijn dat er in de komende woonvisie was opgenomen dat daaraan aandacht moet worden besteed en de heer Hulters vertelde al blij te zijn als 1 procent van het nieuwbouwprogramma voor woonwagens zou worden bestemd. Het zou dan gaan om vijftien plaatsen. De insprekers waren bereid om mee te werken aan de zoektocht naar nieuwe standplaatsen. De pleidooien waren zeker niet aan dovemansoren gericht en de grote hoeveelheid informatieve vragen van de raadsleden duidden erop dat dit onderwerp van de woonvisie tot dusver nog onderbelicht was gebleven en nog meer aandacht moet krijgen.

In de concept-woonvisie is ook de mogelijkheid opgenomen om zogenaamde ‘tiny houses’ te bouwen in het buitengebied, waar reguliere woningbouw niet is toegestaan. Namens het dorpsteam Sluipwijk-Plassengebied stelde Sietse de Haan dat dat geen goed idee is. De ervaringen op dat gebied zijn niet positief, gezien vele kleine huizen in het plassengebied inmiddels zijn omgebouwd tot ware paleizen. Het is een van de redenen waardoor de natuur en het landschappelijk karakter van het gebied in gedrang zijn gekomen. Het dorpsteam pleit er ook voor Reeu-wijk-Brug dezelfde status te geven als de andere kleine kernen (alleen bouwen voor eigen inwoners), zodat er geen druk ontstaat voor het bouwen buiten de rode contouren. De regionale opvangfunctie moet bij Zuidplas worden gelaten en niet voor een deel naar Bodegraven verschuiven. Sietse gaf aan dat het dorpsteam in principe achter het concept van tiny houses staat, maar dat daarvoor vooral moet worden gekeken naar inbreilocaties, bijvoorbeeld in gebieden waar nu nog wat rommelige industrie aanwezig is. De zorgen van het dorpsteam werden erkend en herkend.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten