Langdurige overlast door reconstructie Kerkweg | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
<p>Het zware vrachtverkeer vormt een extra belasting voor de Kerkweg.</p>

Het zware vrachtverkeer vormt een extra belasting voor de Kerkweg.

(Foto: Bert Verver)

Langdurige overlast door reconstructie Kerkweg

  Politiek

DRIEBRUGGEN - Het staat al geruime tijd op de planning, maar het ziet ernaar uit dat de herinrichting van de Kerkweg in Driebruggen op 17 mei eindelijk zal beginnen. Het aanbestedingstraject loopt in ieder geval. Vanaf 17 mei is doorgaand verkeer door Driebruggen niet mogelijk en moeten inwoners rekenen op een lange periode van overlast, zeker omdat na de Kerkweg ook het Laag- en Hoogeind aan de beurt komen. De kosten van de werkzaamheden bedragen naar verwachting 1,6 miljoen euro.

De herinrichting van de Kerkweg is bepaald niet overbodig. De weg is over een grote lengte zodanig verzakt dat het grondwater vlak onder de fundering zit en ook de kabels en leidingen in het water liggen. De verzakking, die mede wordt veroorzaakt door het zware vrachtverkeer dat van de weg gebruik maakt, is het ergst aan de oostzijde van de weg, omdat de ondergrond aan de westzijde nabij de Wiericke steviger is door de aanwezigheid van klei.

Voorbereidingen
De voorbereiding van de werkzaamheden hebben meer tijd gekost dan was voorzien. Wethouder Kees Oskam en projectleider Elmar van Bijsterveld noemen het ‘een complexe aangelegenheid waarbij veel partijen betrokken zijn’. De complexiteit wordt onder andere veroorzaakt doordat de bedrijven aan het Laag- en Hoogeind en in Hogebrug bereikbaar moeten blijven. Daarvoor zijn omleidingsroutes nodig, zoals over Hogebrug en de Boerderijweg bij Papekop. Het overleg daarover met de buurgemeenten heeft de nodige tijd gekost.

Ook de belangrijke rol van de nutsbedrijven heeft veel aandacht gevraagd en dat geldt ook voor de problematiek van de waterhuishouding. Dat laatste komt heel nauw, omdat niet alle woningen aan de Kerkweg zijn onderheid en er dus risico is op verzakking. Het industrieterrein in Driebruggen blijft overigens bereikbaar.

Drie fasen
De werkzaamheden zijn in drie fasen opgedeeld. In de eerste fase vanaf 17 mei wordt de Kerkweg en een aansluitend stuk van de Groendijck geheel opengebroken voor de vervanging van de riolering. Het werk aan De Groendijck is beperkt. Het bestaat uit het aanbrengen van een coating, enige herstelwerkzaamheden en een herinrichting nabij de brug over de Dubbele Wiericke. Het is de bedoeling dat de wegen in de bouwvakvakantie weer open zijn.

In de tweede fase vervangen Stedin en Oasen hun leidingen. Dat werk kan pas beginnen als de Kerkweg op de toekomstige hoogte is gebracht. Volgens de plannen hebben de nutsbedrijven 33 weken nodig. Pas na de afronding van hun werkzaamheden, in april 2022, kunnen de weg en de trottoirs verder worden afgewerkt (fase 3). Van de tuinen wordt de eerste meter meegenomen, maar voor de herinrichting zijn de bewoners zelf verantwoordelijk. Zij kunnen daarbij waarschijnlijk wel een beroep doen op de gemeente voor het beschikbaar stellen van bomen. De gemeente wil graag het oorspronkelijke groene aanzicht van de Kerkweg herstellen, maar de weg zelf biedt daar geen mogelijkheid voor. De hoop is dat bewoners daar een bijdrage aan leveren.

Veel voorwaarden
De aannemers moeten aan het Programma van Eisen voldoen. Uitgangspunt is dat de gemeente maximaal wordt ontzorgd. Zo kunnen de aannemers inschrijfpunten verdienen als zij in staat zijn samen te werken met nutsbedrijven om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de oplevering te versnellen. Ook moeten zij alle communicatie voor hun rekening nemen en ideeën aandragen voor alternatieve parkeerplaatsen, omdat het parkeren langs de Kerkweg en bij de woningen lange tijd niet mogelijk zal zijn. Een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie beoordeelt de prijs-kwaliteit van de inschrijvingen.

Als alles volgens planning verloopt, is het werk naar verwachting in juni/juli 2022 afgerond.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten