Foto: Thomas van Noppen

CDA plaatst opnieuw fietsknelpunten in de schijnwerpers

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Om de veiligheid van fietsers hoger op de politieke agenda te krijgen, nam de raadsfractie van het CDA zo’n vijf jaar geleden het initiatief om met inbreng van inwoners de fietsknelpunten in de gemeente te inventariseren. Veel knelpunten zijn inmiddels opgelost, maar niet alle. Het CDA roept de inwoners daarom opnieuw op om de resterende knelpunten onder de aandacht te brengen in de aanloop naar het nieuwe mobiliteitsplan.

CDA-fractievoorzitter Jan Vergeer vertelt dat het initiatief destijds is genomen, omdat de fietser meer aandacht moest krijgen in het verkeersprogramma. “In de raad gaat het vaak om politieke vergezichten en achterafgesprekken. In dit geval wilden we vóóraf een knelpunt oppakken, wat positief voor iedereen uitwerkt. Veilige fietsverbindingen zijn goed voor een brede samenleving, want zowel kinderen als senioren, onze meest kwetsbare groepen, maken er gebruik van om naar school te gaan of boodschappen te doen. Bovendien is het recreatieve fietsverkeer enorm toegenomen. Wij vonden het op onze weg liggen om de positie van deze groep verkeersdeelnemers te verbeteren.”

Op de oproep is destijds heel goed gereageerd. De CDA-fractie heeft aan de hand van de belangrijkste knelpunten een pamflet gemaakt, dat vervolgens in de raad aan wethouder Oskam is aangeboden. Jan is blij dat dat pamflet destijds door het college is omarmd en dat de aanbevelingen nagenoeg één op één zijn overgenomen. Hij wijst met enige trots op het lijstje met opgeloste knelpunten. Er staan mooie dingen op: de renovatie van het fietspad langs de Burgemeester Kremerweg, de verbetering van de voorrangsregels langs de Broekveldselaan, het behoud van het fietspad langs de Raadhuisweg-Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug en het veiliger maken van de fietsoversteek bij de oprit naar de A12 in Waarder. Ook heeft het pamflet in het algemeen geleid tot meer aandacht voor de fietser bij wegreconstructies, zoals bij het Treebord en de Korte Waarder.

Mobiliteitsplan
Ofschoon er al veel is gebeurd, is de CDA-voorman van mening dat er ook in de komende jaren onverminderde aandacht voor het fietsverkeer noodzakelijk is. “Hoewel we de positie van de fietser in de raad bij herhaling onder de aandacht hebben gebracht, zou het goed zijn het onderwerp opnieuw in de schijnwerpers te plaatsen omdat de gemeente op korte termijn gaat werken aan een mobiliteitsplan. Bovendien is het knelpunt dat de vorige keer op de eerste plaats stond, de fietsoversteek bij de kluifrotonde met de op- en afrit van de N11, nog niet opgelost. Inmiddels is daar wel steun voor vanuit de provincie; de tekeningen liggen klaar, nu het geld nog. En er zijn meer knelpunten die zijn blijven liggen en die wij door middel van de inbreng van onze inwoners in beeld willen brengen.”

Veel reacties
In de afgelopen weken is er al goed gereageerd op de oproepen in de lokale pers. Inmiddels zijn er zo’n vijftig reacties binnen. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de oversteek bij de N11 opnieuw de eerste plaats bezet, maar ook de oversteek over de Reeuwijkse Randweg naar de Goudse wijk Bloemendaal wordt regelmatig genoemd. Opmerkelijk is dat er nogal geklaagd wordt over overhangend groen, met name in het plassengebied en in de Meije.

In een in deze krant geplaatste advertentie roept het CDA inwoners op om gesignaleerde fietsknelpunten te melden via de website www.cda.nl/bodegraven-reeuwijk. Dat kan tot 20 mei. Daarna worden de reacties gebundeld in de raad en aan het college aangeboden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten