Afbeelding
Foto:

Ruimte, ruimte, ruimte

Politiek Politici aan het woord

Wat voor een gemeente willen we zijn? Op deze vraag moeten we de komende jaren antwoord geven.

Onze gemeente beslaat zo’n 88 vierkante kilometer, waarvan 13 vierkante kilometer water. Daar moeten we werken, wonen en recreëren. En we willen graag meer natuur. Dat moet kunnen, zou je denken. We hebben best wat ruimte.

Maar we kunnen niet zelfgenoegzaam achterover leunen. Er komen allerlei zaken op ons af die ons dwingen goed na te denken over wat we met onze ruimte willen. Zo willen jongeren eindelijk eens een woning, bedrijven willen meer bedrijfsterrein, boeren willen hun weiden behouden en veel mensen willen meer natuur. De vraag is of dit allemaal kan. Of eigenlijk is het wel duidelijk: het kan niet allemaal. We zullen keuzes moeten maken. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat we willen. Willen we een logistiek centrum zijn met nog meer pakhuizen? Of willen we een recreatiepark worden voor de grote steden? Kiezen we voor woningen of meer natuur? Welke ontwikkelingen willen we stimuleren en welke juist afremmen?

Als we weten wat we willen, zijn we er nog niet. De Rijksoverheid wil een grotere vinger in de pap als het gaat om de inrichting van onze ruimte en ons landschap. In de Nationale Omgevingsvisie – kortweg NOVI genoemd – legt de Rijksoverheid uit hoe ze de omgevingskwaliteit van het Groene Hart, een van de acht NOVI-gebieden, wil versterken. Een voorbeeld is het verhogen van grondwaterstanden in veenweidegebieden. In de NOVI staan duurzaamheid, gezondheid, natuur en milieu voorop. Dat lijken me ook uitstekende uitgangspunten voor onze gemeentelijke Omgevingsvisie die we binnenkort moeten maken.

!