Gemeente wil zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - In juli vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan om zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen vast te stellen. Het college gaat nu overstag. Dit betekent dat kopers zelf in het huis moeten wonen en geen aankoop kunnen doen om het huis snel weer te verhuren.

Inmiddels gaan steeds meer gemeenten ertoe over om de zelfbewoningsplicht in te voeren om excessen op het gebied van verhuur aan derden tegen te gaan, zoals te veel mensen in één woning en spanningen op de woningmarkt. Volgens wethouder Dirk-Jan Knol was het juridisch best ingewikkeld om de zelfbewoningsplicht in te voeren, maar inmiddels is het gelukt. De regels gaan gelden voor woningen met stichtingskosten tot 450.000 euro. Deze woningen moeten de eerste 5 jaar door de koper zelf worden bewoond. Bij doorverkoop binnen die periode moet ook de opvolgende eigenaar zich aan die termijn houden. De regel geldt voor zowel particuliere bouwers als voor kopers van gronden van de gemeente. Woningcorporaties zijn uiteraard uitgezonderd, want zij bouwen juist voor de verhuur.

De zelfbewoningsplicht wordt standaard in de af te sluiten overeenkomsten opgenomen en is in regioverband afgestemd. Gemeenten hebben daarbij wel de mogelijkheid behouden zelf de normen voor de koopsom en bewoningsduur vast te stellen. Voor bestaande woningen kan de verplichting nog niet worden opgelegd, maar de wetgeving daarvoor is in de maak.

Starterspunten
Op het gebied van huisvesting wordt ook een experiment uitgevoerd met het behoud van de zogenaamde ‘starterspunten’. Normaal gesproken vervallen starterspunten, die onderdeel zijn van het woningtoewijzingssysteem, bij de toewijzing van een woning. In het experiment wordt getest of het behoud van die starterspunten een positief effect heeft op doorstroming. Mensen kunnen na hun eerste woning daardoor makkelijker naar een volgende (grotere) niet-starterswoning doorstromen. De twee woningcorporaties binnen de gemeente verwachten dat het jaarlijks vijf tot tien woningen kan opleveren die weer beschikbaar komen voor de oorspronkelijke doelgroep van starters.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten