Foto:

Zwembad De Kuil blijft binnen begroting

  Politiek

BODEGRAVEN - Uit de eindafrekening van de nieuwbouw van zwembad De Kuil in Bodegraven blijkt dat de bouw is afgerond binnen het daarvoor vastgestelde budget van 14.076.000 euro. Onder de streep rest zelfs nog een bescheiden overschot van 9259 euro. Dat is een mooie prestatie, want in het algemeen leveren projecten van deze omvang nogal eens tegenvallers op.

Financieel wethouder Dirk-Jan Knol is dan ook duidelijk in zijn nopjes met het behaalde resultaat. Hij is trots dat de projectbegeleiders erin zijn geslaagd de financiën zo goed onder controle te houden. Wel geeft hij toe dat de post ‘onvoorziene kosten’ van 3 ton is aangesproken, omdat tijdens het voorbereidings- en bouwproces nog een aantal verbeteringen is aangebracht voor de gebruiksmogelijkheden en de duurzaamheid. Zo vergde de aanleg van een betere bekabeling voor de aangebrachte zonnepanelen een bedrag van 40.000 euro. Aan de duurzaamheid is hoe dan ook veel aandacht besteed, want het gebouw is zoveel mogelijk klimaatneutraal uitgevoerd en is volledig gasloos.

Helemaal afgerond zijn de werkzaamheden nog niet. Zo wordt nog gewerkt aan verbetering van de parkeerplaatsen en er wordt nog bekeken hoe de geluidshinder van de luchtbehandelingskast van de sporthal kan worden opgelost. Deze twee zaken worden echter uit eigen budgetten betaald. In overleg met exploitant Optiesport wordt verder nog bekeken of er oplossingen zijn voor de lichtoverlast waarover omwonenden klagen door de lichtuitstraling door de grote ramen.

Openingsfeest uitgesteld

Inmiddels weten de gebruikers het nieuwe zwembad steeds beter te vinden, al zorgden de coronamaatregelen tot dusver voor de nodige beperkingen. De hellingbaan die is aangebracht om mensen met een beperking beter toegang te geven tot het zwemwater, blijkt ook een succes te zijn en trekt inmiddels gebruikers uit de wijdere omgeving.

Door de coronamaatregelen vindt er vóór de vakantieperiode geen openingsfeest meer plaats. Het college stelt voor dat feest te verplaatsen naar september bij de sluiting van het buitenbadseizoen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten