Afbeelding
Foto:

Tijdperk

Politiek Politici aan het woord

En daar was opeens afgelopen vrijdagavond het bericht dat onze burgemeester, Christiaan van der Kamp, elders een functie heeft aanvaard. Het zij hem gegund en ik wens hem daarbij ook alle goeds toe.

Toen hij kwam, werd hij de eerste door ‘De Kroon’ benoemde burgemeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Zoals u nog wel weet, is onze gemeente een product van de fusie tussen voormalige gemeenten Bodegraven en Reeuwijk in 2011. Christiaan van der Kamp motiveerde zijn keuze voor een fusiegemeente door te stellen dat daar het meeste te ontdekken valt en dat je samen een nieuwe koers mag gaan varen.

Ik vat het nu maar zo op dat de ontdekkingstocht na 10 jaar ten einde is. We zijn als inwoners, ondernemingen en organisaties ook inderdaad samen een nieuwe koers gaan varen. En we zijn inmiddels in de regio ook een duidelijk herkenbare en gewaardeerde gemeente geworden. Al blijft een enkeling hardnekkig ‘gemeente Bodegraven’ zeggen.

Als raadslid en commissievoorzitter heb ik regelmatig met de burgemeester te maken. Mij viel op dat Christiaan altijd veel oog heeft voor de kwaliteit van het raadswerk en de besluiten. En dat je daarvoor ook altijd bij hem mag aankloppen, want benaderbaar is hij in hoge mate. Ik wil hem daar nu alvast voor bedanken.

We gaan nu een periode in dat we een nieuwe burgemeester zoeken, maar we ons tegelijkertijd ook richten op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. En ondertussen natuurlijk wel gewoon doorwerken. Het worden spannende tijden.

Gerrit Weerheim
Gemeenteraadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

!