Zonneweide bij afvalwaterzuiveringsinstallatie

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de aanleg van een zonneweide op het terrein van de afvalwaterzuivering aan de J.C. Hoogendoornlaan in Bodegraven.

Omdat het plan niet past binnen het bestemmingsplan, is voor de afgifte van een omgevingsvergunning een verklaring van geen bedenkingen vereist van de gemeenteraad. Ter voorbereiding van dat besluit bogen de leden van de commissie Ruimte zich vorige week over het voorstel en tot bezwaren leidde dat niet.

Duurzaamheidsdoelstelling
De aanvraag vloeit voort uit de duurzaamheidsdoelstelling van het Hoogheemraadschap. De zonneweide krijgt een oppervlakte van circa 0,75 ha en wordt opgesteld op een open terrein achter de rioolwaterzuivering. Het krijgt een hoogte van 2,3 meter, waardoor het in het landschap, mede door de omliggende bosschages, nauwelijks zal opvallen. Bij het park komt een klein regelstation met een oppervlakte van 2,5 bij 3 meter.

Volgens het raadsvoorstel sluit de realisatie van de zonneweide aan bij de gemeentelijke ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Daarbij is uit een eerder bewonersparticipatietraject gebleken dat de beoogde locatie een aantoonbaar draagvlak heeft. De commissieleden spraken dan ook hun volledige steun uit voor de afgifte van de verklaring van geen bedenkingen, zodat het raadsvoorstel als hamerstuk in de komende raad komt.

Veegplan
Bestemmingsplannen worden vaak voor lange tijd vastgesteld. Regelmatig ontstaat gedurende die looptijd de wens om zaken te realiseren in afwijking van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld ter verbetering van agrarische bedrijfsvoering, om de bestemming van een locatie te veranderen of door gebruik te maken van de Ruimte voor Ruimteregeling. Ook ambtelijk bestaat er soms de behoefte om kleine missertjes die in een bestemmingsplan zijn geslopen te corrigeren.

Vroeger werd iedere wijziging via een zogenaamd ‘postzegelplannetje’ ter behandeling aan de raad aangeboden. Voor de aanvragers waren de kosten vaak aanzienlijk. Om die kosten te verminderen en de effectiviteit van de behandeling te vergroten is enkele jaren geleden besloten jaarlijks een ‘veegplan’ te presenteren waarin alle aanvragen in één keer zijn opgenomen. De commissieleden waren enthousiast over deze handelwijze en waren vol lof over de wijze waarop de stukken waren voorbereid. Dit jaar ging het in totaal om twaalf aanvragen, waarvan er twee afzonderlijk worden behandeld, omdat er zienswijzen zijn ingediend.

GroenLinks en BBR hadden nog vragen over de oppervlaktebebouwing die van toepassing is voor de Ruimte voor Ruimteregeling, maar wethouder Van den Heuvel wist te melden dat de vroegere strenge regels voor het aantal m2 waren losgelaten, zodat er meer ruimte was voor maatwerk. Vanuit het CDA waren er complimenten over het feit dat bij de boerderij Meije 5 toch modernisering van de bedrijfsvoering kan plaatsvinden zonder dat de historische en archeologische waarde van de boerderij wordt aangetast door een verschuiving van de bouwgrenzen. De conclusie van het beraad was dat ook deze voorstellen als hamerstuk naar de raad kunnen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten