Afbeelding
Foto:

Voor nu en later!

Politiek Politici aan het woord

Deze titel is belangrijk wanneer wij denken aan klimaatneutraal, milieu, duurzame energie, enz. Nu in de gemeenteraad de RES 1.0 is vastgesteld, na een lange periode van voorlopige besluiten, onderzoeken en vooral ook burgerparticipatie, moeten we bedenken waarvoor we dit doen. Dit is ook kernachtig door onze fractievoorzitter aangehaald tijdens de raadsvergadering. We doen dit vooral voor de geslachten na ons. Voor, als we die mogen hebben, onze kinderen en kleinkinderen. Wij willen er niet op aangesproken worden dat we niets hebben gedaan. Wij mogen de aarde bewerken als een rentmeester en dat is een zeer verantwoordelijke taak.

De stukken die wij hebben ontvangen voor de raad laten een duidelijke volgorde zien, die in een motie nog een keer is benadrukt en door ons ook is mede ingediend. Na de besparing gaat het om zon op daken, zon langs infrastructuur, meervoudig ruimtegebruik, kleinschalige wind op boerenerven en zonnevelden op niet-agrarische gronden. Als deze opties zijn benut en het blijkt dat er onvoldoende wordt opgewekt, dan kan er gekeken worden naar zonnevelden op agrarische gronden. Als laatste is er dan ook nog een mogelijkheid om te kijken naar windenergie in de reserve-zoekgebieden.

Waarom die opties van zonnevelden en windenergie toch benoemen, wanneer er grote weerstand tegen is vanuit de inwoners, maar ook vanuit de provincie? Zoals in het raadsprogramma al is aangegeven, hebben wij reserve-zoekgebieden aangewezen om niet geconfronteerd te worden met een aanwijzing op willekeurige plaatsen in de gemeente. Er is echter nog niets beslist met deze RES en we hopen dat we deze reserve-zoekgebieden niet hoeven aan te spreken.

Dit ligt niet alleen bij de overheid, maar dit begint bij u en mij. U begrijpt dat er geen schonere methode is dan energiebesparing. Doet u al mee?

Fred Westerink
Commissielid ChristenUnie

!