Foto:

Bestuur Hortus Populus wil graag zo snel mogelijk duidelijkheid

  Politiek

Bodegraven

Vorig maand was het tien jaar geleden dat de Stichting Duurzaam -Reeuwijk werd opgericht. Een belangrijk en zeer succesvol onderdeel van de stichting is de pluk- en oogsttuin  Hortus Populus, waaraan inmiddels een Romeinse barak en een bijbehorend educatiepakket is toegevoegd. Maar kan de tuin blijven?

door Bert Verver

Van het begin af aan is het bekend geweest dat de tuin slechts tijdelijk kon blijven op de huidige locatie in Weideveld, omdat een deel van de grond gelegen is binnen de bebouwingscontouren van die wijk. Tijdens de inspraakraad vroeg bestuurslid van Hortus Populus Arthur van Dijk de raad om snel een beslissing te maken over of de verlenging van het contract, dat eind volgend jaar afloopt, of over een nieuwe locatie. Datzelfde pleidooi heeft hij overigens ook al een jaar eerder gehouden, maar hij merkte nog weinig van besluitvorming. Hij hield de raadsleden voor dat uitstel tot problemen zou leiden, omdat er investeringen nodig zijn in de energievoorziening en de inkoop van zaden en plantgoed. Ook het dienstverband van de deeltijd-tuinman en de inzet van de 35 vrijwilligers hangt ervan af.

Uit de vragen van de raadsleden bleek dat ze voor de tuin een warm hart hebben. Dat geldt ook voor wethouder Van den Heuvel, die echter ook niet direct een belofte kon doen. Hij zegde wel toe verder in gesprek te gaan met de eigenaren van de bouwgrond om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Hij hoopte daar uiterlijk begin volgend jaar duidelijkheid over te geven. Daarbij gaat het mogelijk in eerste instantie om een kortstondige verlenging van het huidige contract om tijd te winnen voor een verdere oplossing. Ook zegde de wethouder toe te onderzoeken of het mogelijk is het complex onderdeel te maken van de groenvoorziening die toch in de wijk zal komen.

Meer berichten