Handhaving kamerverhuur vordert gestaag

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK

Om meer zicht te krijgen op de feitelijke huisvestingssituatie van arbeidsmigranten heeft de gemeente het project ‘Handhaving illegale kamerbewoning arbeidsmigranten’ in het leven geroepen. De gemeente hoopt op die manier te bevorderen dat arbeidsmigranten zich laten inschrijven in de gemeentelijke administratie en dus meetellen in het inwonersaantal. Uit de laatste controle bleek dat het aantal adressen met kamerbewoning hoger is dan in het voorjaar.

door Bert Verver

De controles van kamerbewoning worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). In het vroege voorjaar was er nog sprake van kamerbewoning op 129 adressen, inmiddels is dat aantal opgelopen naar 141, zo weet wethouder Jan Leendert van den Heuvel te melden tijdens de wekelijkse persbijeenkomst. De adressen zijn verspreid over de hele gemeente, maar het zwaartepunt ligt duidelijk in Bodegraven. Hoeveel bewoners een pand bewonen, is volgens de wethouder moeilijk aan te geven, omdat de aantallen die worden aangetroffen per controle sterk kunnen wisselen. “Soms wonen er twaalf bij de eerste controle, maar zijn er bij een hercontrole nog maar vier - of andersom.” 

Inmiddels zijn de controles op 79 adressen beëindigd. In sommige gevallen werden overtredingen geconstateerd. Daar is de situatie in overleg gelegaliseerd of de kamerverhuur is beëindigd. Op de overige adressen loopt in 15 gevallen nog een handhavingsprocedure. 47 adressen zijn nog in onderzoek. Bij een aantal moet de eerste controle nog plaatsvinden, bij andere is er sprake van hercontrole.

Het is de bedoeling dat de controles en de handhaving op de kamerverhuur volgend jaar worden doorgezet.

Meer berichten