Bodegraven-Centrum krijgt nieuw bestemmingsplan

  Politiek

Ter vervanging van het 10 jaar oude bestemmingsplan Bodegraven-Centrum heeft de gemeente begin dit jaar een nieuw bestemmingsplan ter visie gelegd. Tegen dit bestemmingsplan zijn 62 zienswijzen ingediend, bijna allemaal over de parkeerproblematiek. Naar aanleiding van de zienswijzen heeft het college besloten het bestemmingsplan op enkele onderdelen aan te passen.

door Bert Verver

Volgens wethouder Jan Leendert van den Heuvel hebben de zienswijzen aanleiding gegeven om het nieuwe bestemmingsplan nog eens tegen het licht te houden. Om de parkeerproblematiek integraal aan te pakken is een aparte studie uitgevoerd, die binnenkort aan de raad wordt aangeboden. Bij de studie is gebruik gemaakt van de inbreng van onder andere wijkteam Noord en Hart van Bodegraven. Er wordt ingezet op robuuste parkeeroplossingen, die een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het centrum van Bodegraven.

Mede door de inbreng van inwoners en de maatschappelijke organisaties is het nieuwe bestemmingsplan met enkele onderwerpen uitgebreid. Met behulp van een extern bureau is een ‘waardekarakteristiek’ gemaakt van het gebied Oude Markt-Kerkstraat, aldus de wethouder. “Daarbij is gekeken naar de architectonische waarde van de individuele panden, maar vooral naar de onderlinge samenhang. Daardoor is meer zicht gekregen op het samenhangend beeld, zodat er beter gestuurd kan worden op de waarde van de zogenaamde ‘ensembles’.”

De consequentie van deze waardekarakteristiek is dat panden niet zonder vergunning mogen worden gesloopt en dat de voorgevels van eventuele nieuwe bebouwing op de bestaande voorgevel-rooilijn moeten worden geplaatst. Met de nieuwe bestemmingsplanregels zal het college beter kunnen sturen bij de transformatie van bijvoorbeeld winkelpanden naar woongebouwen. Om misverstanden te voorkomen wil Van den Heuvel benadrukken dat de transformatie van de voormalige winkelpanden van Burggraaff niet onder de nieuwe regelgeving vallen. De gesprekken daarover lopen op dit moment nog.

Klimaatadaptatie en evenementenbeleid

Om beter aan te sluiten bij de ambities van de gemeente om in 2035 klimaatneutraal te zijn, zijn in het nieuwe bestemmingsplan ook regels opgenomen over klimaatadaptief bouwen (bestendig tegen toekomstig klimaat) en de verwerking van regenwater.

Ook het evenementenbeleid wordt in het bestemmingsplan vastgelegd. Bij evenementen zal de focus vooral liggen op het Raadhuisplein en de Oude Markt. Het beleid wordt mede onderbouwd door een akoestisch onderzoek dat op 25 adressen is gedaan.

 De verwachting van de wethouder is dat het herziene bestemmingsplan nog deze raadsperiode via de commissie Ruimte aan de raad zal worden aangeboden.

Meer berichten