Afbeelding

Samen Recht Doen

Politiek Politici aan het woord

“Zet je in voor de bloei van de plaats waarin je woont, want dat is ook jullie bloei”. Gedreven door deze Bijbelse oproep staat er een mooi team gemotiveerde mensen klaar om met uw steun en vertrouwen aan een nieuwe raadsperiode te beginnen. 

Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteert de ChristenUnie in haar verkiezingsprogramma ‘Samen Recht Doen’ plannen die laten zien dat wij willen bouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in een duurzame economie waarin mensen centraal staan en in keuzes die goed zijn voor het behoud van Gods schepping. 

Een aantal speerpunten: wij gaan voor maatwerk per wijk. Een onafhankelijk consulent voor jeugd en ouderen, gevestigd in een fysiek loket in de Huizen van Alles, waar iedereen terecht kan met elke vraag over zorg en welzijn. Daarbij hoort een helder en compleet (digitaal) overzicht van het totale beschikbare hulpaanbod in onze gemeente. Kleinschalige zorg met een duidelijk aanspreekpunt. Terugdringen van de wachttijd binnen de (jeugd)zorg. Extra investeren in het tijdig signaleren van problemen - voorkomen is beter dan genezen. Een gezamenlijk afgestemde probleemaanpak door passend onderwijs en jeugdzorg. Verminderen van bureaucratie. 

Wij staan voor een lokale economie en samenleving waar iedereen kan meedoen en zijn/haar talenten in kan zetten, met oog voor de menselijke maat. We willen het bedrijfsleven stimuleren om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Wij zijn voor een gemeente waar groei groen is en deze ook grenzen kent. We promoten en belonen minimalisering van afval en maximaliseren van hergebruik van materialen. 

Kijk voor al onze punten op www.bodegraven.christenunie.nl of bel 06-44838863. Doe mee en breng uw stem uit! 

Els Oliwkiewicz-Borsboom 

Lijsttrekker ChristenUnie Bodegraven-Reeuwijk 

!