Raad moet knoop doorhakken over lokale omroep

  Politiek

De gemeenteraad geeft uiterlijk 27 januari een advies aan het Commissariaat van de Media over welke lokale omroep de komende 5 jaar een licentie krijgt. 

Met de licentie verkrijgt de omroep de uitzendrechten via radio en televisie, de daarvoor geldende subsidie en de mogelijkheden voor scholing. Voor de licentie hebben zich twee gegadigden aangemeld: de huidige licentiehouder BR6 en Editie Groene Hart. Op basis van een onafhankelijk advies heeft het college de raad voorgesteld BR6 aan te wijzen als nieuwe licentiehouder.

Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft het college het adviesbureau Media Adviseurs Nederland gevraagd het selectieproces te begeleiden. Het adviesbureau heeft een onafhankelijke selectiecommissie samengesteld bestaande uit maatschappelijk betrokken inwoners en deskundigen. De commissie heeft de aanvragen beoordeeld op vijftien onderdelen binnen vier categorieën. Op basis van die beoordeling heeft de selectiecommissie geadviseerd de licentie aan BR6 toe te kennen en dit advies is door het college overgenomen.

Oneens
De betrokken partijen kijken ieder op eigen wijze tegen het voorstel aan. Dat bleek wel tijdens de inspraakraad van vorige week. Volgens de voorzitter van BR6, Nel de Wilde, is er sprake geweest van een zorgvuldig proces waarbij duidelijk is gebleken dat BR6 de meest geschikte partij is om de licentie te krijgen. Bestuurslid Marc Groenen van Editie Groene Hart zette juist vraagtekens bij de wijze waarop de beoordeling in het rapport was weergegeven en riep de raad op het rapport naast zich neer te leggen, omdat er verschillende onjuistheden in stonden. Hij vroeg de raadsleden een koepelsamenwerking te adviseren waarbij beide organisaties onder een overkoepelend bestuur kunnen functioneren op één licentie.

Enkele raadsleden leken wel te voelen voor zo’n koepelconstructie en spraken hun verbazing uit over het feit dat in het rapport staat dat BR6 niet wil samenwerken met Editie Groene Hart. Volgens de vertegenwoordigers van BR6 is er in gesprekken wel gezocht naar een mogelijke samenwerking, maar bleek daar onvoldoende draagvlak voor te zijn, mede door diskwalificerende uitlatingen van Editie Groene Hart in de richting van vrijwilligers van BR6. Dat laatste punt werd door Marc Groenen overigens van de hand gewezen, al bood Editie Groene Hart naar zijn mening een betere kwaliteit dan BR6.

Het onderwerp wordt vanavond in de commissie Bestuur & Financiën besproken. In de raadsvergadering van 26 januari wordt een definitief besluit genomen.

Bert Verver
Meer berichten