Afbeelding
Foto: Envato Elements

Financiën Sociaal Domein nog niet op orde

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Op 21 september werd de Kwartaalrapportage Sociaal Domein gepresenteerd. Hierin wordt gekeken of de bezuinigingen op het Sociaal Domein (met zaken als jeugdzorg, schuldhulpverlening en maatschappelijke ondersteuning) op koers liggen. Het zijn namelijk vooral de kosten van dit domein die zorgen dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk er financieel slecht voor staat. Halverwege het jaar blijkt de gemeente achter te liggen op schema.

Er moet gezegd worden: het financiële plaatje van het Sociaal Domein ziet er beter uit dan een jaar geleden. De gemeente gaat ervan uit dat het lukt om de geplande bezuiniging van 880.000 euro op jeugdzorg te halen en ook op de Wmo lijkt een besparing van 200.000 euro haalbaar. Er is een stabiele afname van zorgduur en volume in de jeugdhulpbegeleiding en er zijn kortere wachtlijsten voor jeugdzaken.

De doelen die het college zich stelde in de ‘Routekaart Sociaal Domein’ lijken echter nog ver weg. De bezuiniging van 1,2 miljoen staat er nog hetzelfde voor als na het eerste kwartaal, de zorgduur en -zwaarte zit nog ruim boven de gestelde norm en het aantal doorverwijzingen door huisartsen weigert te dalen.

door Key Tengeler