Afbeelding

Lekker doorwaaien

Politiek Anders bekeken Politiek

Wie zit niet te wachten op wijze raad? Wel: doe je energierekening een plezier en zet de thermostaat een graadje lager. Zult u zeggen: lekker nuttig, zo’n advies in de zomer. De airco staat vaker aan dan de verwarming. Toch verstuurt onze gemeente dit soort raadgeving juist nu via social media. 

In andere tijden wordt in woord en beeld kond gedaan van bezoekjes die burgemeester Michiel Grauss her en der brengt in onze gemeente, over contracten die wethouders ondertekenen met projectontwikkelaars, over linten die gemeentebestuurders doorknippen bij openingen. Belangwekkend? Zou kunnen, maar er zijn ook interessantere onderwerpen denkbaar. Bijvoorbeeld: hoe staat het met het Actieprogramma Economie? Toegezegd voor het eerste kwartaal van 2023, maar blijkbaar nog steeds niet uit de pen gevloeid. Hoe zit het met het Centrumplan Bodegraven, aangekondigd voor het eerste kwartaal van dit jaar? Van het voor het eerste kwartaal toegezegde Integraal Huisvestingsplan voor scholen is evenmin iets vernomen, en dat geldt ook voor de businesscase Da Costaschool. Jongeren willen best weten waarom het voornemen huisvesting voor die doelgroep te realiseren niet van de grond komt. En die onbenutte bouwgrond in het centrum van Bodegraven, wat is daar toch aan de hand? Zouden de verenigingen inmiddels weten hoe de aangekondigde bezuiniging van 10 procent op groot onderhoud en investeringen bij sport moet worden ingevuld? Gewetensvraag: wat zegt het aankondigen van een plan eigenlijk? De toekomst van het Evertshuis is al jarenlang onderwerp van studie, uitstel volgt op uitstel.

Waarbij we ook weer niet moeten denken dat de gemeentelijke communicatieafdeling stil zit. Zo plaatst de gemeente op de eigen kanalen regelmatig een post over zaken rondom het klimaat. In een daarvan vraagt de adviseur fysieke leefomgeving “iedereen de gemeente te helpen bij klimaatadaptie”. Want: “de meeste regen valt op particuliere daken en in tuinen”. Zeker, een knappe en terechte constatering. Maar wat doet de gemeente eigenlijk zelf? Misschien zou over de gemeentelijke communicatie toch eens wat beter nagedacht moeten worden. Met de ramen open waait het lekker door.

Henri Stolwijk