Afbeelding

Onbegrijpelijke bureaucratie

Politiek Anders bekeken

Lastige kwestie: zijn regels er om het ons gewone mensen gemakkelijker te maken of juist moeilijker? Het antwoord lijkt logisch. Maar de praktijk is weerbarstiger. Neem het verhaal rond kaaskoningin Lien, het 1,5 meter hoge beeld van circa 750 kilo. Bedoeld als eerbetoon aan de rol van vrouwen in de kaaswereld. Ze staat inmiddels weggestopt in een vergeten hoekje in het Evertshuis, omdat regels plaatsing op straat verbieden. En hoewel wethouder Elly de Vries stelt dat Lien een mooie plek verdient in het centrum, kan het wel tot augustus volgend jaar duren voor dit is geregeld. Veiligheidsvoorschriften (Lien zou kunnenomvallen als kinderen erop klimmen) nopen tot een zorgvuldige afweging van de vergunningsaanvraag. En ja, dat kost tijd.

Zoals het blijkbaar ook veel tijd kost om een vergunningsaanvraag voor het kappen/slopen van een zieke boom af te geven. Terwijl daar de acute veiligheid aantoonbaar in het geding is... Want dit voorjaar constateerde de afdeling Groen van de gemeente bij een inspectie dat de kastanjeboom bij de katholieke kerk op de Bodegraafse Overtocht hartstikke ziek is, aangetast door zwammen. Die zien veelal hun kans schoon als de kastanjeziekte toeslaat, een landelijk probleem dat helaas onomkeerbaar is. Omdat daardoor takken kunnen afbreken en zelfs de stam kan knakken, is kappen de enige oplossing. Dat mag alleen met vergunning. Die is in mei aangevraagd bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), die dit soort zaken voor onze gemeente afhandelt. 

We schrijven inmiddels half november, maar de kastanjeboom staat er nog steeds. Omdat de vergunning op zich laat wachten. De buurt is geïnformeerd, de zwammen groeien ongetwijfeld verder en doen hun vernietigende werk. Dat kun je niet echt veilig noemen, al heeft de boom storm Ciarán van begin november overleefd. Waar het heet dat bij de aanvraag voor een plekje voor Lien onze veiligheid wordt beschermd, loopt die bij de kastanjeboom duidelijk gevaar. Wie het snapt, mag het uitleggen. Persoonlijk hou ik het op onbegrijpelijke bureaucratie.

Henri Stolwijk

Advertentie

Categorieën