Logo kobr.nl

Zwembad De Fuut op 2 juni open

  Sport

REEUWIJK - Zwembad De Fuut geeft aan dat zij op 2 juni beperkt open gaat. Er is met veel zorg en aandacht een veiligheidsplan opgesteld waarin alle maatregelen beschreven staan die zij hebben genomen om aangepast open te kunnen gaan.

Per week wordt er door het bestuur bepaald welke openingstijden worden gehandhaafd en of deze verruimd of aangepast kunnen worden. De horeca blijft wel gesloten en je kunt je van tevoren aanmelden voor een bepaald tijdsblok om te zwemmen. Per tijdsblok mogen maximaal 25 personen komen zwemmen. Kijk op www.zwembaddefuut.nl voor openingstijden en meer informatie.

Meer berichten