Afbeelding

Psychomotorische kindertherapie

Zakelijk

Bodegraven - Vaktherapie is een andere manier van behandelen bij psychosociale en psychiatrische problematiek. Niet praten, maar juist doen en ervaren staan centraal. Vaktherapie is de overkoepelende term voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische (kinder)therapie en speltherapie. Psychomotorische kindertherapie, zoals aangeboden door Praktijk voor PMKT van Annette Spijker aan de Wilhelminastraat 11a in Bodegraven, richt zich op kinderen in de ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 12 jaar die op de één of andere manier vastlopen in hun ontwikkeling. Door middel van beweging, ritme, muziek en spel wordt onder deskundige leiding van een therapeut gewerkt aan een veranderingsproces bij het kind. Het kind krijgt kans negatieve ervaringen te verwerken en nieuwe positieve ervaringen op te doen. Samenwerking met mensen uit de leefomgeving van het kind, ouders/opvoeders en leerkrachten is een belangrijk uitgangspunt van de therapie.

www.annette-spijker.nl