Foto:
Een eigen kijk op

Social Media

  Zakelijk

Social media is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het komt dan ook vaak voor dat een ouder foto’s of filmpjes van zijn of haar kind plaatst op Facebook of Instagram. Dit lijkt onschuldig, maar mag dat zonder toestemming van de andere ouder?

Vorig jaar deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak over een dergelijke kwestie. In die zaak heeft het gerechtshof geoordeeld dat het plaatsen van foto’s en/of filmpjes van het minderjarige kind door één van de ouders niet in het belang van het kind is. Op verzoek van de vader werd het de moeder voor de duur van vijf jaar verboden foto’s en/of filmpjes van het kind op social media te plaatsen.

Voor de praktijk betekent de aangehaalde uitspraak dat bij gezamenlijke gezagsoefening steeds toestemming van de andere ouder vereist is voor het plaatsen van foto’s en filmpjes van de minderjarige op social media zoals Facebook en Instagram. Mochten ouders het niet eens zijn, dan kan de rechter om een beslissing worden gevraagd. Grote kans dat de rechter dan het plaatsen van foto’s en filmpjes (tijdelijk) niet toestaat.

De uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan ook door worden getrokken naar de situatie dat grootouders of derden foto’s of filmpjes van een kind op social media willen plaatsen. Wees er dan als grootouder of derde ook zeker van dat de wettelijke vertegenwoordigers van het kind, normaal gesproken de (gezaghebbende) ouders van het kind, daartegen geen bezwaar hebben. Een foto of filmpje dat met de beste bedoelingen is geplaatst, kan anders toch een nare bijsmaak krijgen.

Meer berichten