Prachtig gebrandschilderde ramen.
Prachtig gebrandschilderde ramen. Foto: Foto's: Wim de Boevere

Eeuwigheidszondag in de PKN gereformeerde Kerk van Waarder

zondag 26 november 2023 14:00

WAARDER - Het is gebruikelijk aan het einde van het Kerkelijk jaar een gedachtenisdienst te organiseren. Hiertoe worden de familieleden van overleden kerkleden uitgenodigd hun geliefde te gedenken. Ook iedereen van buiten de kerk die iemand wil gedenken is van harte welkom.

In de morgendienst van 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin de eigen predikant Jeroen de Jong hoopt voor te gaan, staat men stil bij alle gemeenteleden die ontvallen zijn in dit afgelopen jaar. De week daarna is eerste Advent. ‘In die periode zien we uit en leven we toe naar de komst van de Zoon van God hier op aarde. Maar daaraan voorafgaand blikken we terug en staan we nog eenmaal stil bij het gemis.’ Aldus dominee de Jong. ‘In deze gedachtenisdienst met mooie muziek, liederen en woorden mag iedereen een kaarsje aansteken.’

Voor hen die niet naar de kerkdienst kunnen komen en die toch van de gelegenheid willen gebruikmaken even stil te staan bij hun dierbare en een kaarsje willen branden is de kerk aansluitend open op zondag de 26e, tussen 14.00 en 16.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Gebed bij Gedachteniszondag 

Kwetsbaar als glas zijn onze dagen.
Wij zijn de breekbaarheid ten prooi,
als niet een hand ons wilde dragen,
een herdershand, die lam en ooi
leidt langs de diepste, donk’re dalen,
door nachten van verdriet en pijn,
om ons, zijn schapen, thuis te halen.
Gods hand wil ons een helper zijn.

Zo ademen wij kostbaar leven
gebonden aan de eindigheid,
in het voorbijgaan nauw verweven
met dromen van de eeuwigheid.
Maar God leidt ons op zeek’re wegen.
Hij richt de stappen van de voet.
Hij komt ons met zijn liefde tegen
God, die in Christus ons ontmoet

Alfred C. Bronswijk