PRIVACYSTATEMENT 

Graficelly B.V. (gevestigd in Reeuwijk aan Leeghwaterstraat 2d) is uitgever van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Daarnaast heeft Graficelly online diensten als de website www.kijkopbr.nl en de digitale nieuwsbrief die wekelijks aan abonnees wordt toegezonden. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de online diensten van Graficelly worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Graficelly B.V. houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacy wet- en regelgeving.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Graficelly B.V., dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren. Kijk hieronder welke situatie op u van toepassing is:

U bent een online bezoeker van www.kijkopbr.nl
Als u onze website bezoekt, verstrekt u gegevens aan Graficelly B.V. zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt. Maar ook gebruiksgegevens waaronder het tijdstip en de duur van het gebruik. Daarnaast worden, voor zover deze aan Graficelly B.V. worden doorgegeven, ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt veertien maanden.

U bent adverteerder van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk in print of online
Graficelly B.V. gebruikt de door u verstrekte (bedrijfs)gegevens om uitvoering te geven aan de met u overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Graficelly B.V. kan gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden gebruiken.

U bent lezer en geeft ons een bezorgklacht door
Het adres waar de bezorgklacht betrekking op heeft is noodzakelijk om uw klacht in behandeling te kunnen nemen. Uw adresgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van uw klacht door de verspreider van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, delen wij ook door u verstrekte nadere contactgegevens (zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres) met de betreffende verspreider voor de afhandeling van uw klacht. De bewaartermijn van de contactgegevens bedraagt maximaal twee jaar.

U tipt de redactie
Als u de redactie een tip geeft voor een onderwerp, kan het zijn dat wij contactgegevens nodig hebben om in contact te komen met iemand voor een interview. Deze contactgegevens kunnen verstrekt worden aan een van de correspondenten, zodat zij de betreffende persoon kunnen bereiken. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

U heeft een account op www.kijkopbr.nl
Met een account op www.kijkopbr.nl kunt u eenvoudig uw voorkeuren beheren. Graficelly B.V. legt bij uw account informatie over u en uw voorkeuren vast. Na uitschrijving worden uw gegevens maximaal vijf jaar bewaard. Iets wijzigen? Ga naar www.kobr.nl/profile/aanpassen.

U ontvangt de nieuwsbrief van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk in uw e-mailbox
Graficelly B.V. gebruikt met uw toestemming uw e-mailadres om een nieuwsbrief te kunnen toezenden. Wij kunnen hierbij meten in hoeverre de nieuwsbrieven geopend worden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief door in te loggen en uw voorkeuren te wijzigen. Onderaan de nieuwsbrief vindt u ook mogelijkheid om de nieuwsbrief niet langer meer te ontvangen.

Beveiliging gegevens
Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op via privacy@kijkopbr.nl.

Gegevensverstrekking aan derden
Graficelly B.V. schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening, bijvoorbeeld bij doorplaatsingen naar andere (huis-aan-huis)kranten, regelmatig derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de rol van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Gebruik van Cookies
De website Kijk op Bodegraven-Reeuwijk maakt gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Voor gebruikers van de website of abonnees van de nieuwsbrief kunt u inloggen op www.kobr.nl/profile/aanpassen. Wilt u als adverteerder uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen, stuur uw verzoek dan naar privacy@kijkopbr.nl.

Wijzigingen
Graficelly B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. De actuele versie is van 29 januari 2020.

Vragen of klachten
Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met de uitgever van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk, Elly de Knikker, via 0182-399264 of een bericht sturen aan privacy@kijkopbr.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.