Kijk op Bodegraven-Reeuwijk informeert inwoners en bedrijven uit Bodegraven-Reeuwijk over ontwikkelingen en evenementen in hun woonomgeving. Er is volop ruimte voor nieuws van verenigingen, organisaties en gemeente. Kijk op BR verschijnt elke woensdag in een oplage van 18.400 exemplaren en wordt huis-aan-huis verspreid in Bodegraven, Driebruggen, Hogebrug, Meije, Nieuwerbrug, Reeuwijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel, Waarder en Zwammerdam.

Tarieven 2024 

We werken met vaste advertentieformaten en -tarieven, gebaseerd op een grid van 48 blokken per pagina. De blokken zijn 40 mm breed en 45 mm hoog. De tussenruimte tussen de blokken is 5 mm. De blokken kunnen aan elkaar worden gekoppeld tot vrijwel elke gewenste afmeting. Hieronder staan de meest gebruikte formaten.


Speciale afmetingen 

Rouwberichten 

Voor de rouwberichten geldt dat de hoogte variabel blijft. De meest gebruikte breedteformaten van een rouwbericht zijn 85 en 130 mm breed. Voor rouwberichten geldt een afwijkende aanleverdeadline: dinsdag 13.00 uur. 

Afwijkende breedte 

Op enkele pagina’s, zoals op pagina 2, kunnen advertenties op 1,5 kolom breed (63 mm breed) worden geplaatst.

Kosten:
• 63x145 mm € 125,28 ex btw
• 63x195 mm € 168,48 ex btw 

Vaste klantenkorting 

Adverteer je vaker? Wij belonen vaste adverteerders met kortingen:
• 2x adverteren 5% korting
• 5x adverteren 10% korting
• 10x adverteren 15% korting
• 26x adverteren 28% korting
• 52x adverteren 35% korting

Neem gerust contact op voor een aanbieding op maat. 

Voordeel voor non-profit 

Voor niet-commerciële instellingen en (sport)verenigingen hanteert Kijk op BR een non-profitkorting die bestaat uit 35% korting op het basistarief. 

Toeslagen 

Op de pagina’s met een hoge attentiewaarde geldt een toeslag op de prijs:
• Voorpagina prijs x 4
• Pagina 2 prijs x 1,2
• Pagina 3 prijs x 2
• Achterpagina prijs x 2 

Plaatsing advertenties

Reserveren

Deadline reserveren: maandag 12.00 uur. Na die tijd kan plaatsing in de editie van die week niet gegarandeerd worden. 

Aanleveren

Deadlines voor aanleveren:
• Kant-en-klaar materiaal: uiterlijk maandag om 17.00 uur (als certified pdf (NewspaperAds1v4))
• Indien de advertentie door ons opgemaakt wordt: uiterlijk vrijdag 13.00 uur tekst en beeld aanleveren. Tekst bij voorkeur aanleveren in Word en beelden separaat als jpg-bestand van circa 1 Mb. 

Adverteren in de regio 

Wij kunnen je advertentie doorplaatsen in de huis-aan-huiskranten van omliggende gemeenten, in het AD, online of op social media. 

Advertorial: de kracht van jouw verhaal 

Soms wil je iets meer vertellen dan in een advertentie past. Over wie je bent, wat je doet en waarom klanten bij jou moeten zijn. Daarvoor is de advertorial: het midden tussen advertentie en redactie. 

Een advertorial geeft jou:
• De aandacht van een redactioneel artikel
• Geheel verzorgde tekst en opmaak
• Meer ruimte om de klant te overtuigen
• Een betrouwbare uitstraling
• Een emotionele band met de klant 

Kosten

De kosten voor een advertorial zijn afhankelijk van verschillende factoren. 

Prijsindicatie voor een halve pagina:

Tekstschrijven€ 175 à 275
Fotografie€ 50 (of zelf aanleveren)
Vormgeving€ 0 - 150
Publicatie 1/2 pagina€ 525

Online adverteren

Vanaf maart 2024 is het mogelijk om online advertenties in te kopen op de website en app (vanaf zomer 2024) van Kijk op BR. Er zijn vier posities met uiteenlopende formaten beschikbaar. De kosten zijn per 1.000 vertoningen (views) voor website en app samen. Zo’n tarief heet een CPM (cost per mille, kosten per 1.000 vertoningen). De advertentie staat net zo lang online tot het ingekochte aantal views is behaald. De order kan bij beschikbaarheid herhaald worden.

De CPM varieert per positie*:

Posities op kijkopbr.nl

Formaat in pixels
(aanleveren als pdf, jpg of png)

CPM
(ex btw)

Billboard970 x 250 (bxh)€ 15,00
Leaderboard728 x 90 (bxh)€ 5,00
Rectangle300 x 250 (bxh)€ 10,00
Advertentie onder Artikel620 x 600 (bxh)€ 15,00

*maart 2024 - genoemde tarieven zijn geldig tot en met 31-12-2024

Minimaal aantal in te kopen views per serie is 3.000 views (met uitzondering van Leaderboard, deze kent een minimum van 5.000). Dit is per 1.000 views naar boven bij te stellen. De set views kan over meerdere posities en/of een langere periode worden verdeeld. 

Per order worden € 25 ex btw orderkosten berekend. Deze orderkosten vervallen voor adverteerders die de online uiting combineren met een advertentie in de papieren krant of bij verlenging van een bestaande order.

Ga voor meer informatie over online adverteren naar deze pagina

Contact Kijk op BR 

Social media

@kijkopbr: Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn

Uitgever

Graficelly / Elly de Knikker
info@kijkopbr.nl
(0182) 399 264 

Advertenties

Gisela Middelkoop
advertentie@kijkopbr.nl
(0182) 399 266 

Redactie 

Stefanie Peters
redactie@kijkopbr.nl
06-38 27 78 50 

Bezorging en folders

Reclameverspreiding Bodegraven
greet@reclamevb.nl
(0172) 61 55 88 

Meten is weten! 

Het NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) publiceerde op 31 oktober 2022 de nieuwste bereikscijfers van onder meer huis-aan-huiskant. In onderstaande infographic wordt een aantal interessante bevindingen gepresenteerd over de huis-aan-huiskant in het algemeen.