Voorwaarden ingezonden brieven

Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en ingezonden artikelen. Ingezonden artikelen brengen een nieuwsitem en passen perfect tussen de redactieartikelen. Ingezonden brieven bevatten een mening over het nieuws en passen hier niet in. In een ingezonden brief kunt u bijvoorbeeld reageren op een eerder verschenen brief of artikel. Uw ingezonden brief kunt u sturen naar redactie@kijkopbr.nl.


Voorwaarden

• Maximaal 400 woorden.
• De deadline is maandag 9.00 uur voor uitgave van de krant.
• Wij behouden ons het recht voor uw brieven en artikelen in te korten, maar wij houden zoveel mogelijk uw originele brief in stand.
• Geef duidelijk aan naar welk artikel uw reactie verwijst. Dit kan door middel van een webadres, titel van het artikel of uitgave van de krant.
• Vermeld uw naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer waarop u goed te bereiken bent.
• We plaatsen geen brieven van een anonieme afzender.
• Voor plaatsing selecteren wij stukken die actueel en opiniërend zijn.
• Artikelen die bedoeld zijn voor een beperkt lezerspubliek plaatsen we niet.
• We plaatsen geen oproepen, open brieven of manifesten.
• Na ontvangst zal onze redactie uw brief beoordelen. Als u na 5 werkdagen niets heeft gehoord, ziet de redactie af van plaatsing.
• Wij verkrijgen het recht om uw ingezonden stuk te publiceren, maar er ontstaat geen verplichting tot publicatie.
• De ingezonden brief is niet bij andere nieuwsmedia gepubliceerd
• Een ingezonden brief die niet voldoet aan bovenstaande regels, wordt niet in behandeling genomen.


Disclaimer bij ingezonden stukken 

Door inzending van uw werk verleent u Kijk op Bodegraven-Reeuwijk een niet-exclusieve licentie om het werk te publiceren, te herpubliceren in zowel papieren als elektronische media en het werk te gebruiken in toekomstige publicaties.

Uw ingezonden stuk kan worden opgeslagen in onze eigen database en in de databases van derden.

De licentie start op de dag dat u het werk aan Kijk op Bodegraven-Reeuwijk ter beschikking stelt en duurt voort zolang er op het werk auteursrecht rust.

U blijft zelf de rechthebbende van het auteursrecht.

Wij bieden geen honorarium voor aangeboden opiniestukken.

Kijk op Bodegraven-Reeuwijk verkrijgt het recht om uw ingezonden stuk te publiceren, maar er ontstaat geen verplichting tot publicatie.

Wij nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht om uw stuk juist en volledig te publiceren, maar Kijk op Bodegraven-Reeuwijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door u wordt geleden in het geval van onjuistheden of onvolledigheden.


Ingezonden brief aanleveren per e-mail


Lees alle ingezonden brieven