Gratis Kijkertjes


Kijkertjes zijn gratis advertenties voor particulieren die woonachtig zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Hekendorp en Zwammerdam.

Voorwaarden Kijkertje
 

– Een kijkertje bevat maximaal 80 tekens, inclusief spaties en overige leestekens.
– Uitsluitend gevraagd / te koop / gratis af te halen gebruikte goederen, vermiste / gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diegenen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.
– De maximale waarde van het te koop gevraagde of aangebodene bedraagt € 110,-.
– De prijs moet vermeld worden (t.e.a.b. is dus niet toegestaan).
– Vermeld uw naam en adres (wordt niet in het kijkertje opgenomen).
– Maximaal één Kijkertje met één onderwerp per adres per week.
– Let op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aangeboden.
– Kijkertjes die niet aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen.
– De Kijkertjes die op maandag voor 09.00 uur in ons bezit zijn, worden diezelfde week nog geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van dat sluitingsuur af te wijken.
– Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. Hierover hoeft de uitgever geen correspondentie te voeren.

Opgave Kijkertje
Mail uw Kijkertje naar via kijkertjes@kijkopbr.nl

Let op: geef niet meer dan 80 karakters op en vergeet daarbij uw contactgegevens niet.