Trots toont de voorzitter zijn vereniging
Trots toont de voorzitter zijn vereniging

Roei- en Zeilvereniging Gouda viert 110-jarig bestaan

Algemeen

Platform voor watersport in de regio

REEUWIJK

In september 1911 werd, hoewel gevestigd in Reeuwijk, de Roei- en Zeilvereniging Gouda opgericht. Een gelegenheid om terug te blikken, maar ook om met inspiratie en vol vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Aan het woord is Chris Stoffer, sinds 6 jaar voorzitter van deze bruisende club, over verleden, heden en toekomst van de Roei en Zeil.

door Loes Kamer

Op de vraag hoe het komt dat het hier een Goudse vereniging betreft kan een simpel antwoord gegeven worden: de vereniging werd opgericht door gouwenaars. “Het waren een aantal bewoners van de singels in Gouda, in die tijd voornamelijk artsen, advocaten en notarissen, die roeiden en zeilden en op het idee kwamen dit gezamenlijk in verenigingsverband te gaan doen. De dichtstbijzijnde geschikte locatie aan de Reeuwijkse Plassen die onbebouwd was, werd gevonden aan de d’Aumérielaan”, vertelt de voorzitter. De grond op deze plek, die vanuit de stad goed te bereiken was, werd aanvankelijk van de gemeente Reeuwijk gehuurd.

Onder de leden van het eerste uur bevonden zich een aantal prominente personen, waaronder de goudse bioloog en leraar Arie Scheygrond. Toen in de twintiger jaren van de vorige eeuw droogmaking van de Reeuwijkse Plassen dreigde hebben zij hun invloed aangewend bij de gemeente, de provincie en het rijk om het plassengebied voor de watersport te kunnen behouden.

In de oorlogsjaren groeide het ledental tot ongekende hoogte. Veel nieuwe leden in die tijd waren afkomstig uit de kustgebieden, waar watersportverenigingen gesloten werden omdat de Duitse bezetter deze waterrijke gebieden nodig had voor de kustverdediging. Na de oorlog liep het ledental weer terug en bleef stabiel tot de jaren zeventig-tachtig. De groei van Gouda door de nieuwe wijk Bloemendaal zorgde weer voor verdere toename, in enkele jaren tot wel 1300. In deze periode verkreeg de vereniging de grond in eigendom van de gemeente Reeuwijk, wel onder voorwaarde dat de ballotage zou verdwijnen.

Huidige stand

“Eigenlijk zijn wij in principe een heel ‘socialistische’ vereniging: de leden zijn met elkaar eigenaar van de materialen die de vereniging bezit. De hele vloot staat ter beschikking van de leden, op geen enkele manier kun je zo goedkoop watersporten dan door lid te worden van de Roei- en Zeil: aanschaf, onderhoud, stalling enzovoort komen allemaal voor rekening van de vereniging”, aldus Chris Stoffer. Voorwaarde voor gebruik is wel dat de leden beschikken over de vereiste vaardigheden, daarom biedt de vereniging naast het gebruik van materialen ook roei- en zeilinstructie aan. Inmiddels heeft de vereniging al jaren ruim duizend zeer actieve leden. Tweehonderd van hen zijn jeugdleden. Zij leren zeilen en roeien en weten regelmatig prijzen in de wacht te slepen op jeugd NK’s, EK’s en recent nog een WK.

Blik naar de toekomst

De Roei- en Zeilvereniging beschikt naast boten sinds kort ook over een aantal SUP-planken. Dit ‘Standing Up Paddling’ is sinds kort populair. “Door deze uitbreiding kunnen onze leden kennismaken met een nieuwe tak van watersport. Dat is een van onze doelen, de leden met nieuwe facetten van watersport kennis te laten maken en zodoende een platform van watersportmogelijkheden in dit gebied te zijn, naast de mogelijkheden die ook andere verenigingen bieden”, vertelt Chris. “Overigens werken wij waar mogelijk samen met andere watersportverenigingen”.

De leden zijn actief op de Reeuwijkse Plassen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat de zeilers en roeiers van de vereniging te gast mogen zijn op deze wateren om hun sport uit te oefenen. Het behoud van de Reeuwijkse Plassen zit al lang in de genen van deze vereniging. Behoud niet alleen voor sporter en recreanten maar ook behoud van de natuur. “Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij waar wij dat ook maar kunnen ons inzetten om de natuur maar ook de waterport en waterrecreatie te verbeteren”.

Naast het Reeuwijkse Plassengebied is zeker ook de Breevaart voor de vereniging belangrijk omdat daarop de wedstrijdroeiers trainen. Kortom een bloeiende vereniging die met haar honderdtien jaar volledig van deze tijd is en niet weg te denken valt uit de waterrecreatie in het Reeuwijkse Plassengebied.