Cock Karssen met haar nieuwe boek: het vierde deel van 'Oud Boreft'. Beeld: Cock Karssen
Cock Karssen met haar nieuwe boek: het vierde deel van 'Oud Boreft'. Beeld: Cock Karssen

Verhalen uit de poriën van Borefts historie

Algemeen Agenda Human Interest Verhalen uit het archief

Cock Karssen:  21e boek over dorpsgeschiedenis

BODEGRAVEN - Graag deelt Cock Karssen de bijzondere facetten van het veelzijdige dorpsverleden van Bodegraven met anderen. Half november verschijnt haar 21e boek: Oud ‘Boreft’, deel vier. “Als ik foto’s zie, wil ik de geschiedenis erachter weten.”

door Ad van den Herik

Cock Karssen gaat er aan haar eigen keukentafel eens goed voor zitten. In haar handen ligt een opengeslagen boekje met harde kaft. De inhoud blijkt een verzameling van aantekeningen over haar uitgebrachte boeken en plastic mapjes waarin de kaften prijken van al haar publicaties. “Dit was echt een succes en de grootste oplage. Daar zijn er 1700 van verkocht,” schaterlacht Cock. Ze heeft het over ‘’t Deftige Dorp’, een boek waarin zij de geschiedenis van haar geboorteplaats beschrijft. De tekst rolde in 1979 uit haar typemachine. Typemachine? Nee, zo ver was de nijvere Bodegraafse toen nog niet. “Tot mijn pensionering in 2004 heb ik alles uitgeschreven,” verklapt Cock dit bijzondere facet uit haar carrière. Want tijdens haar werkzame leven gunde ze zichzelf geen tijd om een typecursus te volgen.

Boeken en kranten

Na haar debuutboek ‘’t Deftige Dorp’ volgde dus nog een hele reeks over de gemeente aan de Oude Rijn waar 80 jaar geleden haar wieg stond. Enkele voorbeelden: ‘De Meije’, ‘100 jaar Kaasmarkt’, ‘Bodegraven in Bedrijf’. Ook ‘Bodegraafse Verhalen’, een boek dat alle leerlingen van de hoogste groepen van de basisscholen bij de eeuwwisseling van de gemeente cadeau kregen. “Aan ‘Bodegraven in oorlogstijd’ heb ik 2 jaar gewerkt. Dat verscheen in 1985 en daar zijn 1220 exemplaren van verkocht,” citeert Cock uit haar aantekeningenboekje. 

Dat zij gedetailleerd kan verhalen over de voorbije eeuw in het algemeen en de oorlogsjaren in het bijzonder, dankt zij mede aan de professie van haar grootvader en vader. Want wie Karssen zegt, zegt boeken, kranten en kantoorbenodigdheden. Boekhandel Karssen gold vanaf begin vorige eeuw als een begrip in het dorp.

Privébibliotheek

Grootvader Willem (1873-1945) startte in 1899 in de Wilhelminastraat een detailhandel in papier- en rookwaren. Al snel breidde de grondlegger van het bedrijf zijn assortiment uit met boeken, een leesbibliotheek, kantoormachines en –artikelen. Uit onvrede met de toenmalige advertentiebeperkingen gaf Karssen vanaf 1904 een eigen krant uit. Die verscheen eerst onder de naam ‘Bodegravensch Advertentieblad’. Latere benamingen waren ‘Bodegravensch Nieuws- en Advertentieblad’ en ‘De Kroniek’. Cock heeft alle edities, keurig ingebonden en deel uitmakend van haar privébibliotheek, waar een van de slaapkamers dienst voor doet. “Ik dacht: stel dat er wat gebeurt met die kranten! Daarom ben ik ze allemaal gaan lezen.” Dat verklaart haar gedegen kennis over het verleden van Bodegraven.

Verhaal achter de foto

Voor Cock begon het overigens allemaal met een camera. In Den Haag volgde zij de opleiding tot fotograaf. Na haar studie kreeg zij haar eerste baan bij een studio in Utrecht. “Daar heb ik 8 jaar gewerkt. Op een gegeven moment vroegen mijn broers Koos en Wim of ik in de zaak kwam (de boekhandel op de hoek Wilhelminastraat/Prins Hendrikstraat, red.) toen meneer Flamman met pensioen ging. In de zaak was een studio en daar kwam ik allerlei materiaal tegen. En als ik foto’s zie, wil ik het verhaal erachter weten,” beklemtoont Cock haar gezonde nieuwsgierigheid. 

Ze herinnert zich nog haar eerste opdracht, namelijk het houden van een lezing met dia’s over de historie van feesten in Bodegraven. Dat deed Cock voor de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuis Vijverhof op 30 april 1975.

Ontwikkeling van het dorp

In de loop der tijd dijde haar orderportefeuille steeds verder uit. Zo schakelde de redacties van de (inmiddels opgeheven weekbladen) Bodegraafse Post en het Bodegraafs Nieuwsblad haar in als fotograaf. Daarnaast stelde Cock het kleurrijk geïllustreerde magazine ‘Het leven in Bodegraven’ samen. Dat verscheen periodiek. Daarin behandelde zij de sociale, culturele, maatschappelijke en economische ontwikkeling van het dorp in pakweg de laatste 150 jaar.

We kunnen ook haar artikelen in eerst het Bodegraafs Nieuwsblad en nu in de Kijk op Bodegraven-Reeuwijk niet vergeten, waarin zij de historie van het dorp belicht. “Dat zijn inmiddels tussen de zevenhonderd en achthonderd afleveringen,” becijfert de actieve senior.

Veel te vertellen

En nu gaat dus het vierde deel van ‘Oud ‘Boreft’’ vanaf half november in de verkoop bij The Read Shop Express Karssen. In haar nieuwste uitgave staat het noordelijke deel van het dorpshart centraal: de Brugstraat, de Noordstraat en de Noordzijde. “Daar valt zoveel over te vertellen! Heerlijkheid Rhijnlust, de Tuin van Ghesel Grothe en het Phoenix-gebouw - ik heb daar meer dan 150 foto’s voor aangeleverd. Het wordt een heel leuk boekje en ik zie er nu al naar uit,” straalt Cock.

‘Als ik foto’s zie, dan wil ik het verhaal erachter weten’