Robin van Kersbergen. Beeld: Bert Verver
Robin van Kersbergen. Beeld: Bert Verver

Wethouder Kersbergen ziet motie van treurnis verworpen

Algemeen Overheid Politiek

Wethouder Kersbergen ziet motie van treurnis verworpen

BODEGRAVEN- REEUWIJK - Met een -afgewezen- motie van treurnis heeft de oppositie in de gemeenteraad geprobeerd wethouder Robin Kersbergen terecht te wijzen in zijn aanpak van de zogenaamde WKO-crisis in Weideveld. Elf raadsleden, van de vijf oppositiepartijen, stemden voor. De andere dertien raadsleden (een ontbrak wegens ziekte) steunden de wethouder.

door Henri Stolwijk

Het WKO-dossier speelt al een aantal jaren. Bewoners in Weideveld klagen steen en been dat energieleverancier Eteck onvoldoende presteert: het Warmte-Koud Opslag Systeem functioneert ver onder de maat, waardoor de bewoners ’s winters in de kou zitten en zomers te warm. De klachten hebben vooral betrekking op de geleverde taptemperatuur, de stookkosten en de betaalbaarheid.

De bewoners zitten met de handen in het haar omdat een oplossing uitblijft. De gemeente probeert nu een oplossing te vinden, omdat bewoners en Eteck elkaar niet vinden.

Excuses

Wethouder Kersbergen, die het dossier vorig jaar onder zijn beheer kreeg, gaf in de gemeenteraad volmondig toe dat toezeggingen om het probleem op te lossen nog niet zijn ingelost. “Excuses daarvoor, ik heb me laten meeslepen in de ambities om dit op te lossen.” Hij betoogde uitgebreid dat het veel lastiger is dan voorzien om de juiste informatie te verzamelen. “De praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht. We moeten de parameters hebben getoetst. We moeten wel eerst weten waar we aan toetsen. En we moeten weten wat de bewoners willen. Pas als dat op orde is kunnen we stappen zetten in het juridische traject.” Minnelijke schikking met Eteck lijkt daarmee definitief een gepasseerd station.

Aanval

Waar de opstelling van Kersbergen begrip en steun kreeg van de vier coalitiepartijen SGP, VVD, CDA en D66 kozen de woordvoerders van BBR, LLBR, CU, GL en PvdA juist voor de aanval op hem. Zij verwijten Kersbergen dat hij onvoldoende informatie heeft gedeeld.

Willem Zuyderduyn van LLBR: “Er is wat betreft dit dossier van voortgang geen sprake. We laten de bewoners in de kou staan.” Monique Jonker (PvdA) noemde de communicatie over dit onderwerp “belabberd.” Haar collega Merel van Dijk van GL verzuchtte: “Er lijkt maar geen einde te komen aan dit dossier” en sprak van “gebrek aan regie.” Els Oliwkiewicz van CU gebruikte de uitdrukking “schrikbarend”. Robin Borg van BBR vroeg zich af “waarom de wethouder niet doet wat is gevraagd.” Hij noemde dienst handelwijze “Treurig. Buitengewoon treurig.”

Steun

Jan Vergeer (CDA) deelde de mening “dat het dossier eindelijk eens opgelost moet worden, het is heel vervelend. Maar wij steunen de wethouder voor zijn onbevangenheid en ambitie in deze zaak.” Vergeer meldde ook dat het beantwoorden van vragen van bewoners om informatie op grond van de Wet Openbaar Bestuur inmiddels al meer dan 93.000 euro aan ambtelijke uren heeft gekost. Zijn collega Bas Otting van D66 deelde de algemene teleurstelling in de voorgang, maar zegde zijn steun toe aan de wethouder. Dat gold ook voor SGP-er Gerrit Weerheim. “wij hechten vooral aan goede onderzoeksinformatie, de termijn vinden wij van minder belang.” Ook VVD-er Dirk van den Acker steunde de aanpak van zijn partijgenoot (en voorganger als fractievoorzitter) Kersbergen, “Ja, we moeten naar een eindoordeel. En daarbij kunnen we de gang naar de rechter zeker niet uitsluiten. Maar dan moeten we wel deugdelijk bewijsmateriaal hebben.” Hij drong aan op de hoogst mogelijke spoed bij het verzamelen van die informatie. “Moeten we echt wachten tot kwartaal 3 of hebben we genoeg gegevens om de koe eerder bij de hoorns te pakken?”

Na een korte schorsing haalde de ingediende motie het dus niet. Kersbergen zegde nog wel toe met voortvarendheid aan het dossier te blijven werken.