Naast het 'witte huis' komen units voor jonge asielzoekers. Beeld: Bert Verver
Naast het 'witte huis' komen units voor jonge asielzoekers. Beeld: Bert Verver

Locatie jonge asielzoekers krijgt instemming van gemeenteraad

Algemeen Human Interest Overheid

Locatie jonge asielzoekers krijgt instemming van gemeenteraad

BODEGRAVEN- REEUWIJK - Hoewel diverse fracties de locatie niet echt geschikt achten, steunt de gemeenteraad het voornemen jonge asielzoekers te vestigen op een plek langs het Nespad en de Goudseweg in Bodegraven, naast de McDonalds. Vooral de verkeersveiligheid baart de gemeentelijke politici grote zorgen.

door Henri Stolwijk

Dit soort problematiek speelt natuurlijk door heel Nederland. Burgemeester Michiel Grauss is inmiddels met 17 andere gemeenten in deze regio in gesprek om gezamenlijk oplossingen te vinden. De rijksoverheid bereidt een Spreidingswet voor, die gemeenten dwingt opvangplekken beschikbaar te stellen. Voor Bodegraven-Reeuwijk zou het, afhankelijk van de asielstroom, om 96 tot 151 plekken gaan. “Wij zetten dus al een forse stap in de goede richting met deze locatie,” aldus Grauss.

Er moet huisvestiging worden gevonden voor asielzoekers, arbeidsmigranten, statushouders, maar ook voor de eigen bevolking. Grauss: “Wij hebben in elk geval gesteld: Bodegraven-Reeuwijk is de armste gemeente van Nederland, deze opvang mag ons geen geld kosten.”

In de eerstvolgende raadsvergadering, medio februari, krijgt de huisvestiging in een apart agendapunt alle aandacht. Dan zal het college in een notitie de stand van zaken aangeven en de op- en aanmerkingen verwerken die aan de huisvesting worden gesteld. De bedoeling is dat alle betrokken partijen aan tafel komen, inclusief de omwonenden en andere belanghebbenden. 

Bedenkingen

Gemakkelijk is de keuze niet. Zo repte Remco Tijssen van BBBR over “ernstige bedenkingen tegen de locatie.” Hij suggereerde op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. “Het is te kort door de bocht om te stellen dat dit de enige plek is die geschikt zou zijn.”

Op nagenoeg dezelfde locatie, die grenst aan een groot parkeerterrein langs de A12 voor vrachtwagens, wordt mogelijk ook huisvesting voor circa 100 arbeidsmigranten neergezet. Ook hieraan wil het college van B en W meewerken, de plannen zijn inmiddels in ontwikkeling. Tijssen liet echter ook aantekenen dat hij absoluut niet tegen huisvesting voor asielzoekers is. “Het gaat ons om de vraag: is dit de goede manier om 100 jongeren op te vangen?”

Gekozen door COA

De plek is uitgekozen door het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) dat in heel Nederland naarstig op zoek is naar opvangmogelijkheden. Het COA wil de woning kopen die hier al staat, waar inmiddels vergunning voor is afgegeven voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Door een aantal wooncontainers neer te zetten moet er opvangmogelijkheid komen voor circa 100 minderjarige. Nu dient het nabijgelegen hotel Gr8 nog als opvangplek voor circa 35 minderjarigen. Het COA heeft de gemeente om medewerking verzocht voor een tijdelijke wijziging van het bestemmingsplan. Hoewel dat in beginsel een zaak is voor het college van Ben W wordt de gemeenteraad hierbij betrokken.

Rug tegen de muur

Henk van der Smit van de SGP oordeelde dat de raad min of meer ‘met de rug tegen de muur staat. “Er zijn zeker betere locaties denkbaar. Maar wil je daarvoor de benodigde procedures voeren ben je al gauw een half jaar tot een jaar verder.” Hij oordeelde dat de gemeente “keiharde voorwaardes moet stellen om de levensgevaarlijke verkeerssituatie” op te lossen, “eventueel met tijdelijke maatregelen.” Reinoud Doeschot (GL) wees ook nadrukkelijk op de verkeerssituatie. “En op deze plek komen straks asielzoekers, arbeidsmigranten en loslopende truckers bij elkaar. Ik weet niet of dat zo gewenst is.” 

Namens het CDA voerde raadslid Van Rooyen aan om “toch vooral aan de voorkant goede en strenge voorwaarden te stellen aan de huisvesting, om te voorkomen dat we straks worden overvallen.” Ook hij wees op het aspect van de verkeersveiligheid.

Geen goeie basis

Willem Zuyderduyn (LLBR) stelde vraagtekens bij de opstelling van het COA. “Is het een goeie basis voor overleg als je een pand aankoopt waarvan je weet dat de gemeente er een andere bestemming mee heeft. De garanties van het COA zijn niet zo veel waard. Wij moeten ons ook afvagen of wij deze druk wel aankunnen, er komt nog veel meer op ons af.”

PvdA-er Lisbeth Hertog vroeg aandacht voor onderwijs en begeleiding aan en van de minderjarige asielzoekers. Bas Otting (D66) suggereerde voor de toekomst te kijken naar spreiding over de diverse kernen. Dirk van den Acker (VVD) maakte zich ook zorgen over de verkeersveiligheid en noemde ook “sociale veiligheid” belangrijk. “We vinden het een moeilijke locatie, maar we moeten volmondig ja zeggen.”

Niet aan de orde

Wethouder Dirk-Jan Knol stelde zich in zijn beantwoording pragmatisch op. ”Het COA heeft ons gevraagd om medewerking, of deze locatie nu wel of niet ideaal is is niet aan de orde gesteld. Onder voorwaarden zijn wij positief om mee te werken aan de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan, die geldt voor een periode van 10 jaar. Natuurlijk is de drukke weg hier een probleem, dat is een belangrijk punt van aandacht.”

Ook wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten op die locatie is verkeersveiligheid een item, dat in gezamenlijk overleg tussen alle partijen moet worden opgelost. “We zullen goed moeten kijken hoe dat vorm krijgt.” Hij wees op de toezeggingen van het COA op het gebied van begeleiding, scholing, medische zorg etc: die kosten komen zeker niet voor rekening van de gemeente. Volgens Knol vormen de plannen geen belemmering voor de eventuele aanleg van de Bodegraven Boog.