Logo kobr.nl

Gemeente gaat niet verder met plannen voor casino/speelhal

  Politiek

BODEGRAVEN - Tot grote teleurstelling van de initiatiefnemers neemt de gemeente hun aanvraag voor de oprichting van een casino/speelhal bij La Place niet in behandeling.

Na de presentatie van het initiatief in de inspraakraad besprak de commissie Samenleving de plannen. In deze vergadering bleek al dat de meningen over de vestiging van een casino sterk verdeeld waren. Alleen de fracties van de VVD en de Fractie Van Os stonden in principe positief tegenover het idee. Het college onderkende dat bij deze raadplegende bespreking sprake was van zowel inhoudelijke als principiële bezwaren, maar gaf aan met de behandeling recht te willen doen aan de ondernemers, die fors wilden investeren.

Kort en duidelijk
De verdeelde mening binnen de raadsfracties is voor het college aanleiding geweest om te besluiten het verzoek voor de vestiging van de hal niet in behandeling te nemen. In korte, maar duidelijke bewoordingen geeft het college aan dat na het horen van alle betrokkenen, experts en de raad er onvoldoende draagvlak is om het initiatief verder in procedure te brengen. Suggesties die door enkele fracties zijn gedaan om aan de locatie aan de Goudseweg een andere invulling te geven laat het college aan de markt over.

Teleurgesteld
Terwijl Ben van ’t Hof, een van de initiatiefnemers, buiten bezig is het terras van zijn restaurant De Buren op anderhalve meter afstand in te richten, vertelt hij dat hij juist die ochtend de brief met de afwijzing in de bus heeft gekregen. Uiteraard is hij zeer teleurgesteld. “Jammer dat het zo gelopen is en dat dit ‘nee’ pas komt anderhalf jaar nadat wij het verzoek hebben ingediend. Omdat het zo lang geduurd heeft, hadden wij een positievere insteek verwacht. Wij waren van mening dat wij een goede locatie hadden gevonden en we hebben de plannen zodanig uitgewerkt dat het casino aan alle eisen zou kunnen voldoen. Ik vind het ook jammer voor de werkgelegenheid die niet ingevuld kan worden, voor alle mensen die zich er voor hebben ingezet en vanwege de kosten die gemaakt zijn. Bovendien is het allemaal nogal dubbel, want het online gokken mag straks wel legaal plaatsvinden en daar is geen enkele controle op.”

Met het besluit lijkt het voorlopig stil te blijven rond de plannen. Ben geeft wel aan dat ze uit de bureaula komen zodra een geschikte locatie zich aandient.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten