Logo kobr.nl

Raad houdt druk op de ketel bij WKO-problematiek Weideveld

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Tijdens de gemeenteraad van vorige week werd, opnieuw, bijna een uur besteed aan de discussie over het falende Warmte-Koude-Opslagsysteem bij een deel van de bewoners van de wijk Weideveld.

Zo’n 2,5 jaar geleden werd de politiek voor het eerst betrokken bij deze problematiek vanuit een grote onvrede van de bewoners met de wijze waarop exploitant Eteck Energie Bedrijven uit Waddinxveen omging met hun problemen met het systeem. De meeste klachten hebben betrekking op de geleverde tapwatertemperatuur, de stookkosten en de betaalbaarheid.

Eteck heeft een schriftelijke reactie gegeven hoe het met deze problemen omgaat en is bereid een onderdeel van de woonhuisinstallaties te vervangen en hier de helft van de kosten voor zijn rekening te nemen. Het college stelde voor de andere 28.000 euro door de gemeente te laten betalen.

Druk bewoners

Mede onder invloed van de sterke en deskundige druk die de bewoners hebben uitgeoefend op de lokale politiek is de gemeente steeds prominenter betrokken in dit dossier. De raad nam in maart jl. een motie aan die de druk op het college opvoerde om met Eteck tot een oplossing te komen.

Dat heeft inmiddels geleid tot een stevige brief van 19 juni aan het energiebedrijf, waarin gewezen wordt op de contractuele verplichtingen. Het bedrijf wordt gesommeerd haar verplichtingen stipt na te komen en dat binnen veertien dagen schriftelijk aan de gemeente te bevestigen. Daarbij wijst de gemeente op de mogelijkheid de in de overeenkomst vastgelegde boeteclausule in werking te stellen.

De maatregelen die Eteck moet nemen, hebben zowel betrekking op het kostenkader als op de technische werking van de installatie.

Zwaar op de maag

Het conflict met Eteck en de traagheid waarmee oplossingen bereikt lijken te worden ligt de lokale politiek zwaar op de maag. Dat bleek ook nu weer tijdens de discussie over de maatregelen die door

Eteck worden voorgesteld. Met de woorden "We lijken wel een repeterende plaat" verwoordde Monique Jonger (PvdA) waarschijnlijk de gevoelens van veel raadsleden en Remco Tijssen (BBR) wist te melden dat zijn fractie had overwogen een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Oskam.

De motie is uiteindelijk niet ingediend, omdat de brief van de gemeente net op tijd verzonden was. Tijssens oproep om op de reactie van Eteck te wachten voordat het raadsvoorstel in stemming zou worden gebracht, kreeg echter geen steun van de meerderheid.

Er werden vraagtekens gezet bij de gegevens over de tapwatertemperatuur die Eteck lijkt te hanteren.


Zo constateerde Robin Kersbergen (VVD) dat de berichten over die temperatuur nogal afweken van wat bewoners zelf aangeven. Ook andere raadsleden hadden die geluiden opgevangen.

Eindelijk oplossing in zicht?

D66-woordvoerder Elly de Vries was niet gelukkig met de gemeentelijke bijdrage van 28.800 euro voor het treffen van maatrege
len aan keerkleppen in de woonhuisinstallaties. Wethouder Oskam legde later uit dat dit een tegemoetkoming was aan de bewoners en niet aan Eteck, aangezien onderhoud aan de installaties normaal gesproken voor de rekening van de bewoners is.

De wethouder verklaarde, naar aanleiding van kritische vragen, ook nog maar eens waarom het traject van zo’n 2,5 jaar nodig was geweest voordat de ‘brief op poten’ kon worden geschreven en pareerde de verwijten dat hij aan het handje van Eteck liep bij het zoeken naar oplossingen. Hij wist daarbij te melden dat de benodigde apparatuur die nodig is voor het oplossen van de problemen in bestelling is en 6 juli wordt afgeleverd.

Uiteindelijk besliste de raad met 19 stemmen voor en 4 tegen om mee te gaan met het raadsvoorstel, waarin de financiële bijdrage werd vastgesteld en kennis werd genomen van de door Eteck voorgestelde maatregelen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten