Afbeelding
Foto:

Nieuwe locaties overslag en loswal

Politiek

REEUWIJK - Al jaren is de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op zoek naar een geschikte locatie om zware transporten over te slaan op lichtere vrachtwagens om het verkeer in het plassengebied te ontlasten. Omdat veel transport via het water kan plaatsvinden, wordt ook gekeken naar een vestigingslocatie voor een loswal aan de Breevaart.

In de afgelopen jaren kwam voor de overslag een locatie aan de Van Leeuwenhoekstraat op bedrijventerrein Zoutman in beeld. Een loswal nabij het nieuw te bouwen restaurant Elfhoeven viel af, omdat het onwenselijk was de smalle Notaris d’Aumerielaan voor het aan- en afvoerende verkeer te gebruiken. Op verzoek van de raad werd het onderzoek naar geschikte locaties voortgezet. Vorige week boog de commissie Ruimte zich over een nieuw voorstel.

Duurder
Tijdens eerdere besprekingen over de overslaglocatie werd er van verschillende kanten de suggestie gedaan om te kijken of aansluiting bij het bestaande vrachtwagenparkeerterrein tot de mogelijkheden zou behoren. In overleg met Vereniging Bedrijventerrein Zoutman en enkele ondernemers is daar een locatie uitgekomen aan het eind van de Van Leeuwenhoekstraat, op de plaats waar nu nog de bijenstal is gevestigd.

De inrichting van deze overslagplaats kost echter naar schatting 60.000 euro meer dan oorspronkelijk was begroot voor de overslaglocatie. Begrijpelijkerwijs viel die voorlopige prijsstijging niet helemaal in goede aarde bij de commissieleden. De verwachting is namelijk dat de locatie maar voor 10 jaar wordt ingericht, omdat daarna een verhuizing richting de Randweg in het verschiet ligt als het bedrijventerrein wordt uitgebreid. 60.000 euro extra voor een tijdelijke faciliteit is veel.

Wethouder Kees Oskam wees erop dat die kostenverhoging noodzakelijk was, omdat er een nieuw stuk infrastructuur en verharding moet worden aangelegd, terwijl dat op de eerder gekozen locatie al grotendeels aanwezig was. Na de toezegging van de wethouder dat er ook met de bijenhouders goed overleg plaats zal vinden over een verplaatsing, gaven de commissieleden hun fiat aan de plannen, in afwachting van een definitief voorstel.

Loswal
Het vinden van een goede locatie voor een loswal aan de Breevaart is nog een grotere opgave dan het vinden van een overslaglocatie. De ruimte langs de Breevaart is uitermate beperkt en ook de bewoners van de Zoutmansweg zitten niet allen op een dergelijke locatie te wachten. Het college legde de commissie twee mogelijkheden voor: locatie 1 in de bocht bij het begin van de Reeuwijkse Randweg en locatie 2 enkele honderden meters verder richting Gouda.

Verkeerstechnisch kleven er aan beide locaties grote bezwaren, zo concludeerden diverse fracties al snel. Merel van Dijk (GroenLinks) vroeg zich af of er echt geen betere locatie was, maar wethouder Kees Oskam maakte al snel duidelijk dat het óf deze locaties waren óf geen locaties. Jan van Rooijen (CDA) zag grote problemen met de kruising die met het fietspad zou ontstaan en wees op het gevaar dat dat zou opleveren. Lisbeth Hertogh (PvdA) onderkende dat gevaar eveneens, maar zij wees erop dat het echt noodzakelijk was het zware verkeer uit het plassengebied te weren. Daar levert het wellicht nog meer risico’s op voor fietsers. Elly de Vries (D66) riep de wethouder op de toegangspoorten voor het plassengebied zo snel mogelijk in gebruik te nemen en kreeg daarvoor de toezegging van de wethouder.

Hoewel de commissieleden met een aantal vragen bleven zitten en de locaties niet optimaal vonden, bleek tijdens de discussie wel dat de voorkeur uitging naar locatie 2, die meer richting Gouda ligt. Het college werkt het plan voor de overslagplaats en loswal verder uit op basis van de inbreng van de commissie.

Tekst: Bert Verver

Afbeelding

Advertentie

Categorieën