Afbeelding

Laatste hobbels herinrichting Raadhuisweg en Zoutmansweg

Politiek

REEUWIJK - Het ziet ernaar uit dat de laatste belemmeringen voor de herinrichting van de dorpsroute Raadhuisweg-Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug zijn weggenomen. Na jaren van overleggen, inspraak en planaanpassingen werd in december vorig jaar het herinrichtingsplan vastgesteld.

Omwonenden werden toen verrast door plannen voor de aanleg van vijf recreatieplaatsen aan de Breevaart en vreesden voor hun privacy. In de afgelopen maanden is intensief overleg gevoerd over de functie van die plekken en heeft het college de plannen daarvoor vorige week goedgekeurd. De inrichting van de weg kost naar verwachting 2,4 miljoen euro, waarvan de helft door de provincie gesubsidieerd wordt.

Onderbreking
De gemeente ziet de recreatieplaatsen als noodzakelijke onderbrekingen van de bijna twee kilometer lange route door het dorp. Ze moeten het gedrag van de verkeersdeelnemers, met name hun snelheid, beïnvloeden. Ook dragen de vijf recreatiepunten bij aan het dorpse karakter van de weg. Alle vijf de plekken zijn overigens gelegen aan de Raadhuisweg. Wethouder Inge Nieuwenhuizen is heel positief over de wijze waarop de inrichting van de plekken tot stand is gekomen. “Het is een leuk traject geweest. Per plek zijn drie gesprekken gevoerd met zowel omwonenden als met mensen die met hun bootjes een ligplaats hebben in de Breevaart. De inpassing van de plek bij de fietsbrug naar de scholen bleek het lastigst te zijn. De gesprekken hebben ertoe geleid dat alle plekken een eigen karakter krijgen met bankjes, zitranden of soms met aanleggelegenheid voor boten.”

Met de oplossing voor de recreatieplekken lijken de laatste hobbels voor de uitvoering te zijn weggenomen. Er is geen politieke besluitvorming meer nodig. De verwachting is dat eind juni de aanbesteding plaatsvindt en dat na de bouwvakvakantie met het werk wordt begonnen. De werkzaamheden kunnen nog voor het einde van het jaar, uiterlijk begin 2022, worden afgerond. Het valt niet te voorkomen dat de werkzaamheden enige tijd voor overlast zorgen, omdat afsluitingen nodig zijn terwijl de woonwijken, scholen en bedrijven bereikbaar moeten blijven. De gemeente zegt toe om, waar nodig, inwoners, ondernemers en andere direct belanghebbenden te informeren en te betrekken bij het proces.

Tekst: Bert Verver

Afbeelding

Advertentie

Categorieën