Logo kobr.nl

Hectometerpaal 20,8 keert terug

Bodegraven - Tussen Bodegraven en Zwammerdam staan nog vijf oude Hecto≠meterpalen; dat zijn er ooit veel meer geweest. De Stichting Historische Kring Bodegraven probeert de palen te behouden. Zo was er met de jaren durende vernieuwing van de Oude Rijn-oever in Buitenkerk weer eentje verdwenen. 'Doordat we aan de bel trokken bij de provincie afdeling Vaarwegenbeheer kwam er opheldering. Paal 20,8 lag bij hen in opslag en gezamenlijk hebben de bestuursleden Chris Zwaan en Broos de Groot hem nu teruggeplaatst in Buitenkerk.' Van Leiden tot Utrecht stonden vroeger langs het jaagpad om de honderd meter hectometerpaaltjes, rond 1950 zijn deze vervangen door stevige betonen palen zoals de 20.8, maar die zijn later ook weer vervangen door de huidige metalen bordjes. 'We proberen de oude paaltjes in onze gemeente intact te houden. De grote maaimachines laten er wel eens eentje sneuvelen en die repareren we ook weer, zoals bij Nieuwerbrug. Het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden heeft de aandacht van ons overgenomen en inventariseert nu wat er nog staat richting Woerden. Wij vragen bewoners langs het jaagpad van de Rijn om op hun oude HM-paal te letten, het is toch een stukje historie,' aldus Chris Zwaan en Broos de Groot, bestuursleden SHKB.

Meer berichten