Logo kobr.nl

Gemeente verleent omgevingsvergunning restaurant Elfhoeven

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een omgevingsvergunning verleend aan Exploitatie­maatschappij Elfhoeven B.V. De vergunning geldt voor de bouw van een gebouw ten behoeve van een restaurant, hotelkamers en een bedrijfswoning met bij­behorende parkeerplaatsen aan de Burgemeester Lucasselaan te Reeuwijk-Brug.

De locatie aan de Burgemeester Lucasselaan krijgt hiermee na lange tijd weer een nieuwe invulling. Voorheen waren hier onder meer een daghaven, hotel-restaurant en recreatiewoningen gevestigd. De nieuwe omgevingsvergunning biedt ruimte voor de realisatie van een restaurant, een bedrijfs­woning en hotelkamers aan de plas Elfhoeven.

Minimale overlast

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is zich terdege bewust van de overlast die de bouw van het pand kan veroorzaken. Wij geven in de ontheffing aan de projectontwikkelaar aan onder welke strenge voorwaarden hij gebruik mag maken van de toegangswegen en zien erop toe dat deze voorwaarden stipt worden nageleefd.

Aanvoer van bouwmaterialen

De aanvoer van bouwmaterialen gebeurt van maandag 9 juli tot en met vrijdag 27 juli a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur. Het bouwverkeer volgt de route via de Roland Holstlaan en rijdt stapvoets tegen het verkeer in. Tijdens deze tijdvakken zijn verkeersregelaars aanwezig die het verkeer ter plaatse begeleiden om de verkeersveiligheid te waarborgen. Door de gekozen tijdvakken proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Loswal en herinrichting

De gemeente heeft diverse opmerkingen ontvangen over de beoogde locatie van de benodigde laad- en loswal, aan het einde van de Notaris d'Aumerielaan. Het college van B en W is bereid de locatie van de loswal te heroverwegen. Het nodigt de Reeuwijkse samenleving uit spoedig alternatieve locaties aan te dragen zodat nog dit jaar een besluit kan worden genomen over de aanleg van een loswal, waaraan al heel lang behoefte bestaat. Op een later moment gaat de gemeente bovendien in gesprek over de herinrichting van de Notaris d'Aumerielaan, zodat deze ook in de toekomst veilig en goed bereikbaar blijft.

Meer berichten