Logo kobr.nl
Foto:

Eindelijk benoemd

Politici aan het woord

Met 13 stemmen voor, 9 tegen en 1 ongeldige stem is mijn benoeming als plaatsvervangend commissielid een feit geworden. Van harte is het niet gegaan, maar de felicitaties achteraf maken veel goed. De procedure heeft meer dan een half jaar genomen, er is een onderzoek verricht en een advies door Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten opgesteld. De burgemeester heeft zich van meet af aan tegen mijn benoeming verzet.

De gang van zaken roept bij mij en velen die mij de afgelopen maanden hebben aangesproken vragen en verbazing op. Waarom gebeurt dit, wil je dit nog wel? Is dat onderzoek nodig, is dat politiek? Waarom ik dit doe, is eenvoudig, ik wil graag ons raadslid Monique Jonker een handje helpen. Mij inzetten voor de samenleving vind ik belangrijk. Dat de burgemeester integriteit en tegengaan van belangverstrengeling serieus neemt, juich ik ook toe. Maar hier heeft de burgemeester, naar mijn mening, te lichtzinnig het begrip belangenverstrengeling tegen mijn benoeming als plaatsvervanger gebruikt.

In een kleine gemeente als de onze zijn veel mensen maatschappelijk betrokken en actief. Als iedereen die een onbezoldigde bestuursfunctie verricht de toegang tot de lokale politiek wordt ontzegd vanwege de schijn van belangenverstrengeling, schiet je je doel voorbij. Het omgekeerde lijkt me wenselijker: die mensen van harte welkom heten in raad en commissies die - met kennis van zaken en ervaring - de bereidheid hebben om deze te delen in de politiek.

De gang van zaken bij de geheime stemming heeft mij verrast. Hoorde ik de burgemeester nu werkelijk zeggen dat we altijd bij de benoeming van personen in strijd met de wet hebben gestemd? Ik ben daar minder zeker van. Integendeel zelfs, het benoemen van plaatsvervangers mag, mits er geen wettelijke bezwaren zijn, geen onderwerp van stemming zijn. Juist om die reden werd bij acclamatie benoemd.

Jan Bouwens, commissielid PvdA

Meer berichten