Afbeelding
Foto: Bert Verver

Adviesbureau Merosch blij met nominatie ondernemersprijs

Algemeen

Bodegraven - Het Bodegraafse adviesbureau Merosch bestaat dit jaar 10 jaar. Het bureau van eigenaar-directeur Ronald Schilt is gespecialiseerd in duurzaam, gezond en circulair bouwen. Vanuit die specialisatie is ook het fraaie kantoor van Merosch ontwikkeld in de oude gymzaal aan de Eendrachtsweg in Bodegraven, een kantoor dat tevens dienst doet als 'living lab' en daarmee op velerlei gebied een voorbeeldfunctie vervult. De activiteiten van het vooruitstrevende adviesbureau zijn in de regio niet onopgemerkt gebleven en dat heeft geleid tot een nominatie voor de Ondernemersprijs Midden-Holland in de categorie MKB. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk ging in gesprek met directeur Ronald Schilt en communicatiemedewerkster Esther Wagensveld over de historie van het bureau en de filosofie van waaruit wordt gewerkt.

Ronald Schild (48) volgde de, niet meer bestaande, hbo-opleiding Algemene Operationele Techniek in Utrecht, een opleiding die hij kwalificeert als een soort verzamelbak van allerlei bèta-opleidingen, waaronder bouwkunde en elektrotechniek. Ronald: "Het was een mooie, brede opleiding, waar ik met plezier op terugkijk. Na mijn examen in 1994 viel het echter niet mee om een baan te vinden. Ik kon niet terugvallen op een stageadres, want mijn laatste stage had ik in Pakistan doorgebracht bij een christelijke organisatie. Na een korte tussenstop kwam ik terecht bij DWA, hier in Bodegraven. Ik heb daar veel geleerd en met plezier gewerkt, de laatste drie jaar als adjunct-directeur, maar ik kreeg toch de behoefte aan meer zelfstandigheid. In 2008 startte ik mijn eigen bedrijf. Ik noemde mijn onderneming Merosch; een naam die geen echte betekenis heeft, maar waarin in elk geval de letters van mijn voor- en achternaam terug te vinden zijn. Het was een gedurfde stap, want ik had een kantoortje, een website en telefoonnummer, maar nul opdrachten. Ik had er echter alle vertrouwen in dat het zou lukken en dat is waarheid geworden. Momenteel werken we met 15 à 16 medewerkers en kunnen we nog uitbreiding gebruiken."

Filosofie

Als we Ronald vragen naar de filosofie achter zijn bedrijf, heeft hij een helder antwoord. "Vanuit de observaties bij projecten waarbij ik betrokken was, ben ik tot de conclusie gekomen dat er op gebied van duurzaamheid en gezondheid nogal wat verbeteringen mogelijk waren. Het 'moet en kan beter' was mijn uitgangspunt en dat spitst zich toe op twee punten. Ten eerste leggen wij in het westen op een onverantwoorde manier beslag op beschikbare bronnen. Ten tweede zag ik dat er veel kansen onbenut bleven en dat er binnen het beschikbare budget veel meer resultaat te bereiken viel op het gebied van verduurzaming."

In de visie van Ronald en Esther staat die filosofie nog steeds overeind, maar zien zij de thema's wel verschuiven. "In het begin ging het vooral over duurzame energie en besparing. Daarna verschoof de aandacht meer naar energieneutraal bouwen en een goed binnenklimaat voor de gezondheid. Nu werken we nadrukkelijker vanuit de samenhang der dingen. In de kern gaat duurzaamheid over veiligheid en ruimte en hoe dat dat goed op elkaar kan worden afgestemd. Als we dat niet goed doen, kan dat mondiaal grote consequenties hebben. Als we niets doen, doen we het zeker niet goed. Maar we moeten ons ook realiseren dat we niet alles kunnen volzetten met windmolens en zonnepanelen."

Stap verder

Voor Merosch is stilstand achteruitgang. "Wij willen bij ieder nieuw project een stap verder gaan dan bij het voorgaande. Daarmee kunnen wij een bijdrage leveren aan het 'beter doen'. In alle bescheidenheid denk ik daarmee wel te kunnen zeggen dat wij op ons vakgebied in Zuid-Holland koploper zijn," aldus Ronald.

Aan de hand van een fraai fotoboek laat Esther zien welke maatregelen Merosch zelf in praktijk heeft gebracht bij de verbouwing van de uit 1955 stammende gymzaal die na acht jaar leegstand van de gemeente werd gekocht. Alle kennis rondom de circulaire renovatie, met zoveel mogelijk gebruik van de aanwezige materialen, uitgekiende energievoorziening en isolatie zijn in het kantoorpand opgenomen. Met enige trots vertelt Esther dat door middel van kenniscafé's, symposia en presentaties wordt getracht de in het pand verzamelde kennis aan architecten en ontwikkelaars over te brengen, want als koploper wil het bedrijf haar kennis graag met derden delen.

Toch gaat dat laatste in de ogen van Ronald soms nog wat moeizaam. "Bij de ontwikkelaars zie je een tweedeling. Sommigen willen met trots kunnen terugkijken op de duurzame projecten die zij gerealiseerd hebben, maar anderen willen alleen de kosten minimaliseren en de winst maximaliseren. Ook bij de architecten zie je spanning. Sommigen willen graag mee in de nieuwe ontwikkelingen en passen hun ontwerpen aan op de nieuwe technieken, anderen zijn nog bezig met het extrapoleren van de oude uitgangspunten. Ik ben sterk van mening dat er vanuit het duurzaam bouwen een nieuwe vorm van architectuur moet worden ontwikkeld. Maar niet iedereen is daar al aan toe."

Tientallen projecten

Inmiddels heeft Merosch tientallen projecten gerealiseerd, vertelt Esther. Opdrachtgevers zijn meestal gemeenten, woningbouwcorporaties, architecten en projectontwikkelaars. Esther en haar collega's zien het als een grote uitdaging om in samenwerking met die gesprekspartners alle duurzaamheidsaspecten in te vullen. "In nieuwbouw gaat dat in het algemeen wat gemakkelijker, maar het kan echt lastig zijn om de goede oplossingen te vinden voor bestaande bouw en zeker voor monumentale panden. Soms kan ook niet alles gelijktijdig, maar moet je vanuit een stappenplan een toekomstperspectief opstellen om tot een einddoel te komen."

Het team van Merosch kijkt met enige spanning uit naar de uitreiking van de ondernemersprijs op maandag 14 januari 2019 in de Goudse Schouwburg. In de categorie MKB zijn de overige genomineerden Baan Meubelen uit Waddinxveen en Van Blitterswijk Ecomobiliteit in Moordrecht.

Tekst: Bert Verver

Beeld: Bert Verver (portret) en Paul Engels

Afbeelding
Afbeelding

Advertentie

Categorieën