Logo kobr.nl
Burgemeester Van der Kamp interviewt Ronald Schilt van het adviesbureau Merosch in verband met de nominatie voor de Ondernemersprijs Midden Holland
Burgemeester Van der Kamp interviewt Ronald Schilt van het adviesbureau Merosch in verband met de nominatie voor de Ondernemersprijs Midden Holland (Foto: )

"Houd de rug recht, het hoofd koel en het hart warm"

Bodegraven-Reeuwijk - Terwijl in sommige gemeenten de nieuwjaarsreceptie is afgeschaft, bleek ook dit jaar weer dat er in Bodegraven-Reeuwijk nog steeds veel belangstelling is voor deze bijeenkomst die door de gemeente, samen met het Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk, wordt georganiseerd. Dit jaar vond de geanimeerde bijeenkomst plaats in Zalencentrum De Brug. Na zijn openingswoord zette burgemeester Christiaan van der Kamp met een kort interview de directeur Ronald Schilt van het adviesbureau Merosch in het zonnetje, omdat zijn bedrijf genomineerd is voor de Ondernemersprijs Midden Holland.

Het is de laatste jaren een goede gewoonte nieuwe inwoners speciaal uit te nodigen voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Ook dit jaar had een aantal van hen graag van deze uitnodiging gebruikgemaakt. Aan het begin van zijn toespraak repte de burgemeester over het plezier dat hij beleeft aan de bezoeken die hij brengt aan de echtparen die 60, 65 of zelfs 70 jaar getrouwd zijn en aan de 100-jarigen in onze gemeente. Bezoeken die hij beschouwt als kostbare momenten, waarbij hij kan terugkijken over een termijn van 60 tot 80 jaar. Een periode waarin veel is gebeurd, waarin mensen oorlogen en armoede hebben meegemaakt en soms veel persoonlijk verdriet hebben gekend, maar desondanks tevreden en dankbaar terugkijken.

Hij vraagt zich daarbij af hoe over 60 à 80 jaar wordt teruggekeken op de tijd waarin we nu leven. Een wereld van Facebookcontacten in plaats van elkaar ontmoeten, meningen verkondigen via Twitter in plaats van te luisteren en columnschrijvers die elke week wel een nieuwe mening hebben in plaats van doordachte onderzoeksjournalistiek. In het verlengde daarvan noemde hij ook de verontrustende machtsstrijd die in de wereld plaatsvindt.

Waarden

De burgemeester is benieuwd naar wat de huidige tijd betekent voor de vraag wat wij écht belangrijk vinden op het gebied van liefde, betrokkenheid bij de samenleving en het 'er toe doen'. "Voelen wij ons gehoord en betrokken en hoe ga je als overheid om met deze vragen? Gaan wij mee met de vluchtigheid van alle dag of maken wij echt contact met de inwoners?" Die vraag hield hij de toehoorders voor, waarbij hij ook wees op grote vraagstukken die er liggen, zoals de verduurzaming van onze samenleving en de debatten die daarover worden gevoerd.

Aan het einde van zijn nieuwjaarstoespraak blikte de burgemeester nog even terug op de gemeenteraadsverkiezingen. Hij constateerde dat er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden en dat er een raad is aangetreden met 15 nieuwe raadsleden. Naar zijn waarneming is dat proces goed verlopen en is er binnen de coalitie veel ambitie om samen met inwoners en bedrijven aan de slag te gaan. Daarbij had hij als laatste oproep om de rug recht, het hoofd koel en het hart warm te houden.

Na de gebruikelijke toost op het nieuwe jaar was er voor de aanwezigen nog volop tijd om onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwjaarswensen uit te wisselen en contacten te verstevigen, onder muzikale begeleiding van het Ruben Drenth Trio.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten