Logo kobr.nl
Foto: Bert Verver
Raadhuisweg/Zoutmansweg

Inspraakraad: Herhaling van zetten over Raadhuisweg/Zoutmansweg

Bodegraven-Reeuwijk - Zelden zullen er in de gemeentelijke raadzaal zoveel insprekers zich hebben gepresenteerd over één en het zelfde onderwerp. Uit de belangstelling blijkt dat de reconstructie van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk-Brug de gemoederen nog stevig bezig houdt.

Een tiental insprekers, op persoonlijke titel of als vertegenwoordiger van een betrokken groepering, maakte tegenover de raadsleden hun mening duidelijk over de varianten die zijn uitgewerkt voor de herinrichting van de weg als 30 kilometerzone. Het merendeel van de insprekers is oprecht bezorgd over de veiligheid van de fietsers als het voornemen wordt uitgevoerd om de rijbaan te voorzien van fietsstroken. Zij hielden een pleidooi om het fietspad dat sinds jaar en dag tussen de weg en de Breevaart ligt, te behouden. In de argumenten voor het behoud van het fietspad en de suggesties voor de herinrichting klonken veel geluiden door die ook al te berde waren gebracht tijdens de diverse inspraakavonden. Sommige insprekers hadden zich terdege verdiept in de rapporten die over de zaak waren verschenen en waren daarbij tot de conclusie gekomen dat het voorstel dat nu aan de raad wordt aangeboden door die rapporten niet wordt ondersteund.

Namens het wijkteam Reeuwijk-Brug-west sprak René Stoppelenburg zijn steun uit voor het raadsvoorstel. Hij wees erop dat de nu gepresenteerde variant de nagenoeg volledige steun had van de breed samengestelde klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van deskundige organisaties als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Zijn betoog sloot aan bij dat van Annemarie Visser van het Burgerinitiatief Reeuwijk. Zij stelde dat het BIR geen duidelijke voorkeur heeft voor een bepaalde oplossing, maar dat in haar ogen wel wordt gekozen voor de meest veilige optie in combinatie met het gebruik en de functie van de weg. Volgens haar is sprake geweest van een democratisch participatieproces, waarbij de klankbordgroep een belangrijke rol heeft gespeeld.

Tijdens de vergadering kreeg Marjolein Kranenburg de gelegenheid om de resultaten van de door haar opgezette online petitie voor het behoud van het vrijliggende fietspad aan te bieden aan de waarnemend voorzitter Henk van der Smit. Uiteindelijk hadden 738 ondertekenaars haar actie ondersteund.

De raadsleden dienden zich in deze inspraakraad te beperken tot informatieve vragen, de discussie gaat verder in de commissie Ruimte.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten