Logo kobr.nl
Foto: Loes Kamer

Warm welkom voor wilde bij

Bodegraven-Reeuwijk - De wilde bij krijgt dit voorjaar een warm welkom in onze gemeente. De provincie Zuid-Holland heeft meer dan 1000 bijenhotels verspreid onder basisscholen, gemeenten, kinderboerderijen en wijktuinen. In Bodegraven-Reeuwijk werden op schoolpleinen en bij het gemeentehuis in totaal 7 extra bijenhotels geplaatst. Ook op nationale boomplantdag, op woensdag 20 maart, worden er nog meer bijenhotels geplaatst in Bodegraven-Reeuwijk.

De provincie voert campagne om zoveel mogelijk bijenlandschappen te creëren, bestaande uit bloeiende bermen en voldoende plekken waar stuifmeel, nectar en nestelmogelijkheden te vinden zijn. Verder wil de provincie het gebruik van gif door overheid, bedrijfsleven en particulieren drastisch terugdringen. Het gaat slecht met de wilde bijen. De helft van alle 358 wilde bijensoorten wordt met uitsterven bedreigd. Dat is een groot probleem, want de wilde bij is samen met andere bestuivende insecten voor 80% verantwoordelijk voor de bestuiving van onze voedselgewassen en planten. Zij staan hiermee dus aan de basis van ons bestaan.

Nederland zoemt

Het initiatief van de provincie valt samen met het landelijke initiatief Nederland Zoemt. Dit initiatief is vorig jaar door Anne-Marie Visser van het Burgerinitiatief Reeuwijk (BIR) en Marjolein Buitelaar van het Dorpsteam Sluipwijk opgepakt om allerlei projecten in gang te zetten met als doel van heel Bodegraven-Reeuwijk een bij-vriendelijke gemeente te maken. Dit los van het landelijke project. "Als het over bijen gaat, denken de meeste mensen onmiddellijk aan honingbijen die door een imker worden gehouden," vertelt Marjolein Buitelaar, "terwijl er naast een aantal soorten honingbijen in Nederland zoveel soorten wilde bijen voorkomen. Gelukkig is er de laatste tijd steeds meer aandacht gekomen voor de wilde bij. Landelijk zijn er liefst 34 organisaties actief betrokken bij deze problematiek."

Anne-Marie Visser vervolgt: "Het begon vorig jaar met het plaatsen van een bericht op de Facebook-site van het BIR, waarin aangekondigd werd dat GroenLinks het plan had opgevat om een workshop 'bloemzaadbommetjes' voor kinderen te organiseren, zodat deze bij-vriendelijke bloemzaden zich door de hele gemeente zouden kunnen verspreiden." Daarna raakte de zaak in een stroomversnelling en werden plotseling allerlei activiteiten georganiseerd in onze gemeente. Zo werden bijen-ambassadeurs gezocht onder wethouders en gemeenteraadsleden, onder wie wethouder Robèrt Smits met natuur in zijn portefeuille, raadslid Henk van der Smit en wethouder Kees Oskam. Deze laatste maakt zich samen met oud-raadslid Lizette Visscher sterk voor het realiseren van bijenheuvels op verschillende plaatsen in onze gemeente. Als een olievlek raken steeds meer personen en organisaties betrokken bij acties voor de wilde bij. Zo maken het dorpsteam Sluipwijk en de wijkteams Reeuwijk-West en Bodegraven Zuid zich sterk voor een meer bij-vriendelijk beheer van slootkanten en wegbermen door het inzaaien met zaadmengsels van inheemse planten en een slimmer, meer op bijen en andere insecten gericht maaibeleid.

Nationale boomplantdag

Nadat op diverse schoolpleinen bijenhotels zijn geplaatst, volgen nog meer acties. Zo wordt eind maart een bijenhotel geplaatst bij Landal, eentje bij de Hortemansdijk en nog eentje op het Lucassenlaantje. Met deze bijenhotels wordt Bodegraven-Reeuwijk 'zichtbaar verbeterd'. Het is belangrijk dat er een educatief element aan wordt toegevoegd. Vandaar dat wethouder Robèrt Smits het bijenhotel op het Lucassenlaantje op 20 maart, de nationale boomplantdag, met hulp van scholieren gaat neerzetten. De bijenhotels worden deels door ondernemers in Reeuwijk, zoals Landal en Jumbo Jim Koster, gefinancierd; het hotel op de Hortemansdijk is bijeengebracht door het dorpsteam Sluipwijk en dat op het Lucassenlaantje valt binnen de actie van de provincie.

Kenniscentrum

Het bijenheuvelplan is vooral gericht op toename van nestgelegenheid en voedselaanbod in de natuurlijke leefomgeving. Hierbij is EIS, het kenniscentrum van de Landbouwuniversiteit in Wageningen, actief betrokken. Van belang is dat de materialen die worden gebruikt bij de aanleg van een bijenheuvel, aansluiten op de behoefte van de wilde bij. "Het moet geen afvalhoop van willekeurig snoeimateriaal worden," benadrukt Marjolein. "Met de aanleg van deze bijenhotels en bijenheuvels op locaties die voor iedereen toegankelijk zijn, willen we ook bereiken dat mensen gaan nadenken over de bij-vriendelijkheid van hun eigen tuin. Zijn daar bijvoorbeeld voldoende bij-vriendelijke planten te vinden of zou het beter kunnen? Het is belangrijk dat er gebiedseigen planten in staan. Maar bijvoorbeeld ook de wijze van snoeien van reeds aanwezige wilgen kan bijdragen. Maak niet in één keer de hele knot kaal, maar laat wat jonge twijgjes zitten, op de katjes komen juist de wilde bijen af."

"Het is de bedoeling dat dit project gemeentebreed wordt gedragen. We zijn bezig met een draaiboek zodat ook andere wijkteams hiermee aan de slag kunnen. Ook via websites en scholen wordt aandacht gevraagd," aldus Anne-Marie Visser.

Tekst en beeld: Loes Kamer

Meer berichten