Logo kobr.nl
Foto:

Multi-Tuin en Landschap start bedrijfsschool

Driebruggen - Multi-Tuin en Landschap (MTL) uit Driebruggen start in samenwerking met particuliere opleider Essenzo uit Gouda, een bedrijfsschool. De opleiding gaat in september dit jaar in eigen huis van start. MTL hoopt met 8 tot 10 studenten te kunnen beginnen. We spraken met eigenaar en initiatiefnemer Egbert Hogendoorn over de redenen om een bedrijfsschool te starten.

Multi-Tuin en Landschap legt niet alleen tuinen en andere groenvoorzieningen aan, maar richt ook complete terreinen in, inclusief waterbouwkundige werken. Hiervoor zijn mensen nodig die verstand hebben van zowel techniek als beplanting. Maar deze mensen zijn moeilijk te vinden. Vandaar de stap om jongeren met interesse in het vak zelf op te leiden.

Bedrijfsscholen

In de jaren 50 tot 90 van de vorige eeuw waren bedrijfsscholen een bekend verschijnsel. Na WOII sloot het onderwijs vaak niet aan op de wensen van het bedrijfsleven, waardoor veel bedrijven en soms hele bedrijfstakken hun eigen vakopleidingen startten. Onder invloed van liberale tendensen en internationale ontwikkelingen in de jaren 90 verdwenen deze bedrijfsscholen, omdat bedrijven zich weer op hun kerntaken gingen richten.

Multi-Tuin en Landschap start dit jaar met een moderne variant van de bedrijfsschool door een samenwerkingsverband aan te gaan met particuliere opleider Essenzo uit Gouda. Gezamenlijk bieden zij per 1 september het eerste leerjaar van de mbo-opleiding (niveau 2&3) 'Vakbekwaam medewerker groen- en cultuurtechniek' (Crebo 25456) aan. MTL en Essenzo ontwikkelen samen een 2-jarig mbo-werkend-leren-traject. De examens voor deze opleiding bestaan uit proeven van bekwaamheid en worden door externen in de praktijk afgenomen.

Wat was de reden waarom MTL besloot een bedrijfsschool te starten?

Hogendoorn: "Bestaande groenopleidingen zoals hoveniersopleidingen en opleidingen tot Vakman GWW (Vakman Grond- weg- en waterbouw) concentreren zich te vaak op alleen planten of alleen de techniek. Wij hebben medewerkers nodig die van beide zaken verstand hebben. Door het starten van een bedrijfsschool denken wij dat we de opleiding beter bij onze praktijk kunnen laten aansluiten. De studenten worden intern bij ons opgeleid en kunnen de opgedane kennis meteen in de praktijk toepassen. Een bijkomend voordeel is dat de jongeren dan ook van elkaar leren hoe ze bepaalde dingen kunnen doen. Daarnaast kunnen we problemen die zij in de praktijk tegenkomen meteen op de volgende lesdag behandelen. Wij hebben binnen ons bedrijf uiteraard ook specialisaties en kunnen dus heel goed beoordelen waar iemands kwaliteiten liggen. Als iemand veel interesse heeft in machines, kunnen wij hem extra begeleiden en ervoor zorgen dat hij meer met machines kan werken."

Zijn er nog andere redenen waarom het lastig is aan goed opgeleid personeel te komen?

Hogendoorn: "Er gaan tegenwoordig steeds minder jongeren naar technische mbo-opleidingen, dus de vijver wordt voor ons ook steeds kleiner. Dit is voor ons een reden om een opleiding van 2 jaar aan te bieden, in tegenstelling tot de bestaande 3-jarige opleidingen die gebruikelijk zijn."

Zoeken jullie ook naar andere categorieën kandidaten, bijvoorbeeld gehandicapten, vluchtelingen, werklozen?
Hogendoorn: "Iedereen is in principe welkom bij ons. Echter, deze opleiding vergt de nodige investeringen, dus het is wel belangrijk dat een kandidaat ook een aantal jaren voor ons kan blijven werken. Tijdens het selectieproces letten we er vooral op dat iemand het in zich heeft om in deze branche te willen werken."

De opleiding wordt in samenwerking met Essenzo aangeboden. Hoe wordt de opleiding ingericht en wat is de invloed van MTL op de inhoud?
Hogendoorn: "MTL heeft best veel vrijheid in het invullen van de inhoud van het lesprogramma. Het uitgangspunt is de opleiding Groen- en cultuurtechniek. Hieraan zijn voorwaarden verbonden voor wat betreft de kennis die de student moet vergaren en de vaardigheden die hij/zij moet leren. Het programma is in samenwerking met Essenzo ontwikkeld en wordt officieel door de overheid gekeurd."

Hoeveel mensen verwachten jullie te kunnen laten starten met de opleiding?
Hogendoorn: "We hopen dit jaar 6 tot 8 mensen te kunnen vinden die deze opleiding willen gaan volgen. De studenten krijgen een normaal salaris (volgens de cao) en ook de schooltijd wordt doorbetaald."

Passie
MTL heeft al eerder tientallen mensen opgeleid, zij zijn immers al 16 jaar een erkend leerbedrijf. Dit heeft alles te maken met de passie die zij voor hun werk en bedrijf hebben. Hogendoorn: "Wij vinden dit gewoon erg leuk, we steken al veel tijd in begeleiden en willen dit dus gaan uitbouwen." De arbeidsmarktperspectieven voor Mbo'ers die deze richting willen kiezen zijn uitstekend. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Egbert Hogendoorn (e-mail: e.hogendoorn@multituin.nl of telefonisch: 06-51336589).

Tekst: Ans van Heck

Foto's: MultiTuin en Landschap

Meer berichten