Anton Schiere neemt de voorzittershamer over van Chris Buitelaar.
Anton Schiere neemt de voorzittershamer over van Chris Buitelaar.

Voorzitterswisseling VWR

Algemeen Bedrijfsberichten

Reeuwijk - VWR, Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende gebruikers in Reeuwijk, nam in haar ledenvergadering afscheid van Chris Buitelaar als voorzitter. Anton Schiere werd tot nieuwe voorzitter benoemd. Vanwege zijn verdiensten werd Chris Buitelaar benoemd tot erelid van de vereniging. De daarbij behorende oorkonde werd hem door het oudst zittende bestuurslid Ton Baan aangereikt. Voor Anton Schiere betekent zijn benoeming tot voorzitter een terugkeer in het bestuur; hij was twintig jaar geleden ook al bestuurslid van VWR.

De oorkonde voor het erelidmaatschap, bloemen en een dinercheque worden uitgereikt aan Chris Buitelaar en zijn echtgenote.

Advertentie

Categorieën