Logo kobr.nl
Voorzitter Fred Voortman (midden) en coordinatoren Bep Molenaar en Jan Kromwijk tijdens het spreekuur in het Evertshuis
Voorzitter Fred Voortman (midden) en coordinatoren Bep Molenaar en Jan Kromwijk tijdens het spreekuur in het Evertshuis (Foto: )

Vota schept vaak orde in chaos Helpende hand voor inwoners bij administratieve problemen

Bodegraven-Reeuwijk - Sinds 2013 kunnen inwoners uit onze gemeente die geen uitweg meer zien in hun administratie een beroep doen op Vota. Vota staat voluit voor Vrijwillige Ondersteuning Thuis Administratie en is voortgekomen uit een initiatief van de Stichting Puree, SWOB en de diaconieën van de PKN gemeenten. Tijdens de oprichtingsbijeenkomst in Rijngaarde waren zo'n 50 hulpverleners aanwezig en uit die groep kwamen ook de eerste vrijwilligers voort.

In 2018 deden zo'n 87 mensen een beroep op Vota om meer vorm te geven aan hun administratie met als achterliggend doel ervoor te zorgen dat zij niet verder in de (schuld)problemen komen. Sinds 1 oktober van het vorige jaar biedt Vota ook de helpende hand bij het invullen van belastingaangiften, een taak die eerst door SAM werd ingevuld.

Zoektocht

Voorzitter Fred Voortman is vanaf het eerste moment bij Vota betrokken. Hij weet zich te herinneren dat het in het begin een zoektocht is geweest hoe de organisatie vorm gegeven kon worden en naar de wijze waarop de hulp verleend zou kunnen worden. "Na een uitgebreide afweging hebben wij ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij de LSTA (Landelijk Steunpunt Thuis Administratie). Binnen die organisatie konden wij zelfstandig blijven opereren en dat was één van onze voorwaarden. Deze landelijke organisatie was in het begin voor ons van groot belang bij de deskundigheidsbevordering, maar inmiddels neemt onze eigen overall coördinator Jan Kromwijk op dat gebied veel voor zijn rekening. Daarnaast nodigen wij sprekers uit voor specifieke onderwerpen zoals 'hoe hou ik mijn motivatie vast' en 'hoe moeten wij omgaan met onze adviezen ten aanzien van een achterstand in zorgkosten'."

Tijdige hulp

Overall coördinator Jan Kromwijk stuurt de hulpverlening in de praktijk aan. Hij kan daarbij een beroep doen op vier mede-coördinatoren - van wie eentje speciaal wordt ingezet voor de hulp bij belastingaangifte - en zo'n 35 vrijwilligers. Het verlenen van tijdige hulp is volgens hem van groot belang om de problemen zo beperkt mogelijk te houden. Jan: "De mensen weten ons inmiddels goed te vinden, er liggen overal folders en ongeveer de helft van de cliënten die zich aanmelden wordt doorverwezen door het sociaal team, Ferm Werk en Vluchtelingenwerk."

Als een cliënt zich aanmeldt wordt er binnen een week contact opgenomen om een afspraak te maken voor een gesprek. Er wordt dan bekeken of het inderdaad op de weg van Vota ligt om hulp te verlenen. Ook wordt bezien welke vrijwilliger het beste bij de hulpvraag past. "De reden voor de problemen kunnen heel divers zijn", legt Jan uit. "Het kan zijn dat wij een gescheiden vrouw op weg moeten helpen die geen raad weet met de administratie omdat haar ex dat altijd deed, maar wij komen ook situaties tegen waarbij de deurwaarder al bijna op de stoep staat of waar huisuitzetting dreigt."

Fred voegt daaraan toe dat de vrijwilligers soms schrikken van wat ze tegen komen. "Mensen overzien hun problemen niet meer, enveloppen worden niet meer opengemaakt, er ontstaan betalingsachterstanden en het wordt van kwaad tot erger. Samen met de cliënt proberen wij in die chaos orde te scheppen en maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen. Wij houden de mensen voor dat het hebben van een betalingsachterstand geen schande is, maar er niets aan doen is wel kwalijk."

Nazorg

Door de grote diversiteit van de hulpvraag is het vooraf niet altijd goed in te schatten hoeveel tijd de begeleiding zal kosten. Fred Voortman: "Soms kun je het probleem met een paar bezoeken oplossen. Maar het kan ook voorkomen dat de situatie zo complex is dat je wel een jaar nodig hebt. De coördinator probeert daar een passende vrijwilliger bij te vinden. Van groot belang is dat die vrijwilliger deskundig is op bepaalde gebieden, want niet iedereen hoeft hetzelfde te kunnen. Wij bieden daarvoor cursussen aan en er zijn ook gezamenlijke werkoverleggen waarin probleemgevallen op anonieme basis worden besproken om van elkaar te leren. Van groot belang is verder dat wij proberen te voorkomen dat cliënten weer in dezelfde fout vervallen. Het kan dus zijn dat wij nog gedurende langere tijd contact houden om te kijken of wij nazorg moeten verlenen."

Om goed te kunnen functioneren hecht Vota aan een goede samenwerking met de sociaal-maatschappelijke partners binnen de gemeente, die in veel gevallen ook de 'ogen en oren in het veld' zijn. Dat de, strikt onafhankelijke, stichting zich inmiddels bewezen heeft, blijkt wel uit het feit dat per jaar zo'n 70 cliënten een beroep doen op Vota. In 2018 liepen er 87 hulptrajecten. Daarvan nam Bodegraven ongeveer 50% voor z'n rekening, Reeuwijk 30% en de rest was verdeeld over de andere kernen. Daarbij werden 45 trajecten met een bemoedigend resultaat afgesloten. Van hulp bij het doen van belastingaangifte, die dit jaar voor het eerst geboden, werd al 125 keer gebruikgemaakt en dat terwijl de aangifteperiode nog niet tot zijn eind is gekomen. De ondersteuning door Vota en bij de belastingaangifte is gratis.

Bereikbaarheid

Meer informatie en een aanmeldingsformulier zijn te vinden op de website www.votad.nl. Contact is ook mogelijk via het mailadres info@votad.nl en telefoon 06-38419806. Elke woensdagochtend is er inloopspreekuur tussen 9.00 en 12.00 uur in het Evertshuis, maar contact kan ook worden gelegd tijdens de spreekuren van De Papierwinkel in de Huizen van Alles.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten