Logo kobr.nl
Veel geanimeerde belangstelling
Veel geanimeerde belangstelling (Foto: Wim de Boevère)

Waardering voor woningplan Kerverlandlocatie

Waarder - Zaterdagmorgen 8 juni zijn door Jacques de Koning en medewerkers van De Koning Makelaars de nieuwe woningplannen getoond voor de locatie waar het voormalige woningcomplex Kerverland heeft gestaan. De zaal van de Huiskamer van Waarder was goed gevuld, want er waren bijzonder veel belangstellenden op af gekomen. In een beknopte introductie kregen de bezoekers te horen wat de plannen zijn en daarna kon iedereen deze ook middels een gedetailleerde maquette gaan aanschouwen.

In de lengte langs het water van de Kerverlandse wetering wordt een zestal, voor senioren bedoelde woningen gebouwd en aan de kop van het terrein, aan de Molendijk zijde, een meervoudige woongelegenheid met 24/7 zorgvoorziening. De aanwezigen konden plattegronden van de woningen en overige voorzieningen bekijken, compleet met uitleg van de medewerkers van De Koning Makelaars.

Meerdere direct omwonenden waren bij het zien van de plattegrond en maquette wel ongerust over de geringe parkeergelegenheid in de schetsen. Vooral omdat het parkeervraagstuk in de huidige situatie soms nu al aanleiding geeft tot moeilijke situaties. Maar verder was er veel waardering te horen voor de plannen. Mogelijk kan dit jaar nog worden begonnen met de bouw van de zes woningen. Voor de bouw van het genoemde zorgcentrum moeten nog enige formaliteiten de revue passeren, voordat ook daarvan de bouw kan worden gestart.

Tekst en beeld: Wim de Boevère

Meer berichten